Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Nespi ráno ani Ty, radšej príď na roráTy

Týmto sloganom sa riadia žiaci Cirkevnej základnej školy sv. Petra a
Pavla v Stropkove už dvanásty rok. Aj tí najväčší spachtoši sa v čase
adventu akoby zázrakom prebudia a počas štyroch týždňov od pondelka do
piatka pred šiestou rannou hodinou smerujú so zapálenými lampášikmi do
kláštorného kostola, aby sa v hojnom počte (približne 60 z celkového
počtu 200 žiakov) zúčastnili rorátnej svätej omše. Zapájajú sa tiež
do rorátnych aktivít, tie tohtoročné majú misionársky názov Choďte do
celého sveta a hlásajte evanjelium. Po svätej omši odchádzajú so svojimi
učiteľmi do blízkej školy, kde na nich už čaká teplý čaj a spolu
vytvárajú nádherné spoločenstvo či už pri raňajkách, alebo pri
rozprávkach, aby počkali na začiatok vyučovania. Po niekoľkoročných
skúsenostiach vidíme, že tieto deti sa s pribúdajúcimi zapálenými
sviecami na adventných vencoch dokážu o to viac tešiť z narodenia
Spasiteľa a aj v dospelosti majú na tento čas krásne spomienky. Spomínajú
aj na spoločné výlety rorátnikov, ktoré im škola každoročne pripraví.
Určite nikdy nezabudnú na prijatie u otca arcibiskupa Bernarda Bobera,
svätú omšu u sestier karmelitánok, exkurziu v Zlatej studni v Širokom
alebo na kúpanie v akvaparku a pod. Aj tohto roku ich čaká milé
prekvapenie, ktoré je zatiaľ tajomstvom. Pane, ďakujeme Ti za tento
požehnaný čas, za naše deti, ich učiteľov a našich kňazov, že takto
spoločne dokážeme pripraviť svoje srdcia na Tvoj radostný príchod.
Mária Karašinská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter