Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Neformálna online debata gymnazistov o vzdelávaní v USA

Je sychravý novembrový podvečer a dokonca piatok trinásteho. Študenti a učiteľky angličtiny Gymnázia v Stropkove vstupujú do ´virtuálnej triedy´ netradične neskoro po 18.00 hod. a to všetko vďaka časovému posunu v USA, v domovine nášho hosťa, bývalej študentky našej školy, PharmDr. Zuzky Tkáčovej. Všetci sú v príjemnom očakávaní kto sa k nám prihovorí cez počítačové obrazovky.

Tato sympatická mladá manželka úspešného slovenského vedca a mamička dvoch školákov si pri svojich pracovných aj rodinných povinnostiach našla čas a prostredníctvom videohovoru ´otvorila dvere´ ich útulného domova, aby nám svojím pútavým rozprávaním priblížila spôsob vzdelávania v USA v porovnaní s tým slovenským. Keďže si veľmi dobre spomína na svoje časy štúdia, pre Zuzku bolo ľahké vyzdvihnúť práve najväčšie rozdiely. Možno sme si viacerí mysleli, že školská uniforma je v amerických školách samozrejmosťou, no v skutočnosti uniformy nosia žiaci a študenti len na súkromných a katolíckych školách. Navyše je aj dosť drahá. Naša „lektorka“ nám tiež vykreslila špecifické rozdelenie základnej školy a systém strednej školy. Deti začínajú povinnú školskú dochádzku už v piatich rokoch a trvá 11 rokov. V škole sú známky od 1-4 a paradoxne, 4 je najlepšia a učitelia ju dávajú len veľmi zriedkavo. Známka 1 zodpovedá zvládnutiu učiva na 60 %. Zaujímalo nás, či sú zadávané domáce úlohy, keďže v amerických filmoch to vyzerá tak, že žiaci majú popoludní voľno. Dozvedeli sme sa, že každá škola má svoju internú politiku, a sama rozhoduje, či učitelia budú alebo nebudú zadávať úlohy. Zaujímavý bol aj fakt, že školy nemajú letné prázdniny v rovnakom čase, termín ukončenia školského roka a nástupu do školy sa môže líšiť aj 2 týždne, ale trvajú 3 mesiace.

Mnohým rodinám so školopovinnými deťmi pandémia skomplikovala situáciu, lebo deti sú už od marca doma a tiež sa učia online. Deti do 12 rokov nemôžu zostať doma bez dozoru a tak veľa mamičiek nepracuje, ale starajú sa o domácnosť, lebo náklady na opatrovanie detí sú častokrát vyššie ako zárobok. Tiež sme boli zvedaví, aké cudzie jazyky sa učia na škole, keďže anglicky vedia ´od narodenia ´. Na naše veľké prekvapenie, s druhým cudzím jazykom sa začína až na strednej škole a najčastejšie je to španielčina alebo čínština. Jazykové kurzy nie sú veľmi populárne, lebo sú mimo vyučovania a sú dosť drahé. Po zodpovedaní mnohých otázok prišla na rad ďalšia a to o sľube vernosti, ktorý žiaci a študenti skladajú každé ráno pred vyučovaní. Je organizovaný na školskom ihrisku, kde sa pred vyučovaním zhromaždia všetky deti a s rukou na hrudi počas dvíhania sa vlajky, sľubujú vernosť krajine a národu.

Čo sa týka vybavenosti školy, pani Zuzka by dopriala každej slovenskej škole mať k dispozícii ihriská, telocvične, plavecký bazén, či odborné učebne na takej úrovni ako v USA. Škola je tak veľká, že sa v nej dá rýchlo stratiť. Ďalšou zo zaujímavosti bolo, že na stredných školách majú v ročníkoch veľký počet študentov a napredujú individuálne podľa svojich schopností a dosiahnutých výsledkov. Preto sa môže stať, že všetci študenti v triede sa navzájom veľmi nepoznajú, lebo sú pridelení do rôznych skupín.

Po úspešnom ukončení stredoškolského štúdia prichádza pre celú rodinu veľký deň, tzv. Graduation Day, keď sa nosia typické čierne čiapky, plášte a dostávajú sa certifikáty. Pani Zuzka spomenula, že tento rok sa kvôli pandémii oslavy konali vo veľmi obmedzenom režime, len na školských parkoviskách. A keď sme už pri autách, tak americké ´deti´ môžu získať vodičský preukaz už v 15. rokoch len po 2-3 týždňoch autoškoly. Do 16. rokov preberajú rodičia ťarchu zodpovednosti za nadobúdanie šoférskych zručnosti ich detí. Pri dovŕšení 16 rokov, väčšina tínedžerov dostáva auto, ktorým potom jazdia do školy. Možno sa to niekomu zdá celkom fajn, ale na druhej strane je hranica požívania alkoholických nápojov mladistvými posunutá na 21 rokov! A kto auto nemá, tak ho do školy zavezie ikonický žltý autobus :- )

Stredoškoláci sú na vysoké školy prijímaní na základe výsledkov počas štúdia a záverečného testu, preto sa naozaj usilujú o čo najlepší prospech. Domáca príprava im rovnako ako našim gymnazistom zaberá podstatnú časť voľna. (Aspoň nejaká zhoda.) Pýtali sme sa aj na výšku školného na VŠ v USA, ktoré sa počas celého štúdia vyšplhá k hodnote domu. Popri získaní titulu, majú na krku aj vysoké pôžičky, ktoré potom splácajú aj 15 rokov. Preto niet divu, že veľa Američanov má popri škole aj brigádu.

Pani Zuzka vysoko ocenila vedomosti ponúkané slovenským školstvom, ktoré je stále zdarma a dala našim študentom inšpiráciu a návod, ako stráviť časť vysokoškolského štúdia v USA. Na univerzitách sa organizujú výmenné pobyty a je úplne bežné stretávať tam študentov z celého sveta, ktoré osobne zažila v čase pôsobenia jej manžela na Oregonskej univerzite. Keďže sa tejto debaty zúčastnili najmä študenti tretích a štvrtých ročníkov našej školy, bola to skvelá príležitosť získať všeobecný prehľad o vzdelávaní v USA, pripraviť sa na jednu z maturitných otázok z anglického jazyka a možno v kútiku duše byť motivovaný dostať sa na VŠ a absolvovať nejaký čas štúdia v zahraničí.

V závere by sme chceli vyjadriť naše veľké poďakovanie Pharm.Dr. Zuzke Tkáčovej za jej ochotu a čas strávený s nami, za pozitívnu energiu, ktorú prenášala aj cez obrazovky, aj úsmev na tvári, čím nám dokázala spríjemniť piatkový podvečer. Chceme sa poďakovať sa aj našej kreatívnej a neúnavnej pani profesorke RNDr. Ľudmile Reiterovej, ktorá netradičné stretnutie sprostredkovala. Dúfame, že podobná originálna príležitosť na zdokonalenie sa v angličtine sa v budúcnosti ešte zopakuje.

Etela Vargová, III.A

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter