Neformálna online debata gymnazistov o vzdelávaní v USA

Je sychravý novembrový podvečer a dokonca piatok trinásteho. Študenti a učiteľky angličtiny Gymnázia v Stropkove vstupujú do ´virtuálnej triedy´ netradične neskoro po 18.00 hod. a to všetko vďaka časovému posunu v USA, v domovine nášho hosťa, bývalej študentky našej školy, PharmDr. Zuzky Tkáčovej. Všetci sú v príjemnom očakávaní kto sa k nám prihovorí cez počítačové obrazovky.

Tato sympatická mladá manželka úspešného slovenského vedca a mamička dvoch školákov si pri svojich pracovných aj rodinných povinnostiach našla čas a prostredníctvom videohovoru ´otvorila dvere´ ich útulného domova, aby nám svojím pútavým rozprávaním priblížila spôsob vzdelávania v USA v porovnaní s tým slovenským. Keďže si veľmi dobre spomína na svoje časy štúdia, pre Zuzku bolo ľahké vyzdvihnúť práve najväčšie rozdiely. Možno sme si viacerí mysleli, že školská uniforma je v amerických školách samozrejmosťou, no v skutočnosti uniformy nosia žiaci a študenti len na súkromných a katolíckych školách. Navyše je aj dosť drahá. Naša „lektorka“ nám tiež vykreslila špecifické rozdelenie základnej školy a systém strednej školy. Deti začínajú povinnú školskú dochádzku už v piatich rokoch a trvá 11 rokov. V škole sú známky od 1-4 a paradoxne, 4 je najlepšia a učitelia ju dávajú len veľmi zriedkavo. Známka 1 zodpovedá zvládnutiu učiva na 60 %. Zaujímalo nás, či sú zadávané domáce úlohy, keďže v amerických filmoch to vyzerá tak, že žiaci majú popoludní voľno. Dozvedeli sme sa, že každá škola má svoju internú politiku, a sama rozhoduje, či učitelia budú alebo nebudú zadávať úlohy. Zaujímavý bol aj fakt, že školy nemajú letné prázdniny v rovnakom čase, termín ukončenia školského roka a nástupu do školy sa môže líšiť aj 2 týždne, ale trvajú 3 mesiace.

Nasledujúci obsah je sprístupnený len prihláseným návštevníkom.

Prihlásiť saRegistrovať