Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Návrat ku KRPAŤÁKU

Vo štvrtok 9.11.2017 školský parlament a deviataci pripravili
nezabudnuteľný deň pre „nových piatakov“ na ZŠ Mlynská. Už ráno im
na odľahčenie symbolicky zapečatili klasifikačné hárky a svojským
spôsobom „upratali“ triedy. Popoludní sme sa všetci stretli
v telocvični na už tradičnom „KRPAŤÁKu“, kde piatačikovia odvážne
absolvovali náročné úlohy a súťaže. Napokon sľubom piatakov potvrdili,
že sú ozajstnými žiakmi 2. stupňa a každý z nich dostal pamätný list
a sladkú odmenu. Tento náročný deň plný zábavy a zážitkov sme uzavreli
diskotékou, ktorú výbornou hudbou odpálil DJ Raka. Všetci odchádzali
spokojní a výborne naladení. Tak nech sa naším PIATAKOM darí!
Školský parlament ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter