Nástrahy dospievania

Každých 10 sekúnd na svete zomrie 1 človek na následky fajčenia.
Prečo? V dnešnej dobe nás pohľad na 12-ročného chlapca s cigaretou
v ruke vôbec neprekvapí. Bežné … Prečo je to tak?
Pomocou dostupnej literatúry a informácii na internete sme si zhotovili
dotazník, ktorý sme adresovali žiakom našej školy a to na II. stupni, ale
s cigaretou sme videli už aj detí mladšie ako 10 rokov. Dotazník obsahoval
8 otázok, na ktoré odpovedalo 92 opýtaných. Aj napriek vedomostiam
o škodlivosti fajčenia sme v našom prieskume zistili, že veľká
väčšina žiakov má skúsenosť s fajčením. Z celkového počtu
opýtaných, 56 skúšalo fajčiť, čo je 60,8 %. Je to viac ako polovica,
čo je veľmi smutné poznanie pre žiakov ZŠ vo veku od 10 – 15 rokov. Ako
dôvod fajčenia väčšina opýtaných uviedla, že chcela vyskúšať,
zapadnúť do partie, niekto ich ponúkol z kamarátov, alebo príčinou bola
aj nuda. Veľkým vzorom pre deti sú rodičia a rodinná výchova. 34,8 %
opýtaných uviedlo, že v ich rodine fajčí mama a u 46,7 % opýtaných je
fajčiarom otec. Smutné je to, že v niektorých rodinách sú fajčiarmi
obidvaja rodičia, a práve z takýchto rodín pochádzajú žiaci –
fajčiari, u ktorých sa vytvorila závislosť už počas základnej školy.
Nielen s fajčením sa stretávajú žiaci ZŠ, a preto sme si do školy
pozvali odborníkov z Policajného zboru vo Svidníku Ing. Jaroslava Gbura a
z Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku p. Annu Hrebeňákovú,
ktorí viedli diskusie a tvorivé dielne pre žiakov 5.-9. ročníka na tému
„ Drogy – nástrahy dospievania „ počas dopoludňajších hodín
v piatok 11. apríla 2008, za čo im srdečne ďakujeme.
Pre žiakov 1.-9. ročníka máme pripravené aprílové stretnutia na tému
„Vzťahy a dospievanie“ so psychologičkou Mgr. Alexandrou Kohútovou
z Pedagogicko-psychologickej poradne v Stropkove, na ktoré sa už teraz
tešíme.
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter