Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Naši ôsmaci a deviataci v košickom Slovenskom technickom múzeu

Dňa 25. 10. 2016 sa žiaci 8.A, 8.B, 8.C a 9.B zúčastnili v rámci
vyučovania fyziky, techniky či dejepisu exkurzie v Slovenskom technickom
múzeu v Košiciach. Pod vedením Ing. Juhasovej, Mgr. Vaškovej a Mgr.
Polákovej sa zoznámili so zaujímavosťami, ktoré toto múzeum poskytuje.

Prehliadka sa skladala z dvoch častí – výstavy exponátov z rôznych
oblastí vedy a techniky a edukačnej hodiny v Sieni elektrických výbojov.
Počas prehliadky si mohli žiaci pozrieť rôzne exponáty, ktoré boli
rozdelené do viacerých tematických okruhov. Videli napríklad makety hámrov,
vysokých pecí, valcovne plechov, zoznámili sa s výrobou ocele. Žiakov
zaujali aj prvé typy fonografov, ďalekopisov, prvých telefónov. Jeden
z výstavných panelov dokonca obsahoval prvé telefóny, ktoré sa vyrábali
v bývalom podniku Tesla Stropkov. Ďalšia miestnosť poskytovala pohľad na
prvé gramofóny či iné technické vynálezy, ktoré dokázali sprostredkovať
hudbu. Našich ôsmakov i deviatakov zaujali aj objavy slovenského objaviteľa
bezdrôtovej telegrafie Jozefa Murgaša. Videli tiež maketu veže, ktorá
slúžila ako jedna z prvých antén.
V edukačnej časti v Sieni elektrických výbojov nás všetkých zaujali
prístroje, ktoré ukazovali, ako vzniká elektrický výboj, pôsobí blesk či
princíp elektromotora. V úvode prednášky sme si pozreli krátky film
o významnom vynálezcovi Nikolovi Teslovi. Najzaujímavejšie však boli
pokusy, ktoré dokázali, že ľudské telo je vodičom elektrického prúdu.
Dôkazom toho boli pocity mravčenia či šteklenia, keď sa žiaci na pár
sekúnd stali súčasťou prenosu elektrického náboja. Odvahu prejavili aj
traja dobrovoľníci, ktorí sa ocitli v bezpečnej Faradayovej klietke. Tá
ako uzavretý priestor je bezpečná pred úderom umelo vytvoreného blesku.
Úsmev na tvári vyvolal pokus s Van de Graaffovým generátorom, keď žiakovo
telo prenášalo statický výboj a dôkazom toho boli vztýčené nielen
papierové papieriky v jeho ruke, ale aj vlasy žiaka.
Po týchto zaujímavých zážitkoch sme si nenechali ujsť návštevy Optimy.
Po spojení užitočného s príjemným sme sa s dobrou náladou vrátili
domov.
Žiaci ZŠ Mlynskej

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter