Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Národná cyklistická súťaž o Pohár olympijského víťaza A. Tkáča

V dňoch 11. – 12. 9. 2008 sa uskutočnilo okresné kolo Národnej
cyklistickej súťaže o Pohár olympijského víťaza A. Tkáča. Na tomto
projekte sa ako hlavný poskytovateľ dotácie podieľa Ministerstvo školstva
SR. Koordinátorom tejto súťaže je Slovenský zväz cyklistiky a hlavným
partnerom súťaže, ktorý venoval ceny do súťaže je DEMA bicykles.

Najmladšia kategória určená pre deti materských škôl súťažila
v priestoroch pešej zóny na ulici Hrnčiarskej dňa 11. 9. 2008.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách chlapci a dievčatá. Víťazi boli
odmenení diplomom a vecnými cenami a všetci účastníci dostali sladkosť.
Staršie kategórie súťažili na tratiach v lyžiarskom areáli Stropkov.
Jednotlivé kategórie mali rôzne dĺžky trate. Taktiež víťazi
v jednotlivých kategóriách boli odmenení vecnými cenami a diplomami. Prví
dvaja v postupových kategóriách mali možnosť postúpiť do celoštátneho
finále, ktoré sa uskutoční na Skalke pri Kremnici.
Kategória: Mikro: 1. Soňa Suchaničová, 2. Sára Júlia
Lelovicsová, 3. Kristína Gombárová
1. Erik Hurný, 2. Damián Motyka, 3. Filip Baláž
Kategória: Mili: 1. Jakub Čurila, 2. Adam Jakubov,
3. Christián Gombita
1. Veronika Jurčišinová, 2. Ajka Vaššová, 3. Michaela Lešňáková
Kategória: Mini: 1. Daniel Keselica, 2. Rudolf Slivka,
3. Jakub Petrík
1. Denisa Beriková, 2. Bibiana Hecková
Kategória: Mladší žiaci: 1. Nórbert Gombita, 2. Jozef
Stolárik, 3. Jakub Hudák, 9. Ján Baran, 10. Matúš Skisľak
Kategória: Starší žiaci: 1. Ján Renčko, 2. Maroš
Vašš, 3. Erik Nemec
1. Veronika Korekáčová
Kategória: Starší dorast: 1. Nikola Čorbová

obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter