Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na plaveckých pretekoch súťažili žiaci základných a stredných škôl

Minulý pondelok sa v krytej plavárni uskutočnil II. ročník Plaveckých
pretekov pod záštitou primátora mesta Stropkov. Organizátorom súťaže bolo
Školské stredisko záujmovej činnosti pre ZŠ na Konštantínovej ulici
v Stropkove.

Súťažilo sa v troch kategóriách – 5. – 6. ročník základných
škôl, 7. – 9. ročník základných škôl a stredné školy.
Slávnostného otvorenia pretekov sa zúčastnili PaedDr. M.Lipinský, Mgr.
Ľ.Spišák a Mgr. T.Spišáková, výkony plavcov pozorným okom sledovala
rozhodcovská trojica v zložení A. Hričan, M. Haľko a K. Korekáč.
Výsledky Plaveckých pretekov: Disciplína 50 m prsia – Kategória 5. –
6. ročník ZŠ: 1. Jozef Stolárik (ZŠ Konštantínova), 2. Oliver Berík
(CZŠ), 3. Jakub Sivák (ZŠ Mlynská), 1. Alexandra Marčišinová (ZŠ
Mlynská), 2. Veronika Obrimčáková (OGY), 3. Zuzana Kočišová (ZŠ
Konštantínova). Kategória 7. – 9. ročník ZŠ: 1. Martin Čobej (ZŠ
Konštantínova), 2. Martin Džavoronok (ZŠ Konštantínova), 3. Adrián
Čakurda (ZŠ Konštantínova), 1. Mária Filarská (CZŠ), 2. Martina
Gemzíková (OGY), 3. Viktória Hnatová (ZŠ Mlynská). Kategória stredných
škôl: 1. Stanislav Motyka (Gymnázium), 2. Viliam Jobko (Gymnázium),
3. Róbert Adam (Gymnázium), 1. Vladimíra Dercová (Gymnázium), 2. Mária
Beríková (Gymnázium). Disciplína 100 m prsia – Kategória 5. -6.
ročník ZŠ: 1. Oliver Regrút (ZŠ Konštantínova), 2. Jozef Stolárik (ZŠ
Konštantínova), 1. Veronika Obrimčáková (OGY), 2. Zuzana Kočišová (ZŠ
Konštantínova), 3. Henrieta Tóthová (ZŠ Konštantínova). Kategória
7. – 9. ročník ZŠ: 1.Peter Baraník (ZŠ Konštantínova), 2. Adrián
Čakurda (ZŠ Konštantínova), 3. Martin Čobej (ZŠ Konštantínova),
1. Mária Filarská (CZŠ), 2. Veronika Korekáčová (ZŠ Hrnčiarska),
3. Martina Gemzíková (OGY). Kategória stredných škôl: 1. Stanislav
Motyka (Gymnázium), 2. Róbert Adam (Gymnázium), 3. Viliam Jobko
(Gymnázium), 1. Nikola Čorbová (Gymnázium), 2. Mária Beríková
(Gymnázium).
Disciplína 50 m v.s. – Kategória 5. -6. ročník ZŠ: 1. Jozef
Stolárik (ZŠ Konštantínova), 2. Oliver Berík (CZŠ), 3. Tomáš Bosák
(ZŠ Konštantínova), 1. Katarína Baraníková (OGY), 2. Mirka Harvanová
(ZŠ Konštantínova), 3. Zuzana Kočišová (ZŠ Konštantínova).
Kategória 7. – 9. ročník ZŠ: 1. Peter Baraník (ZŠ Konštantínova),
2. Rastislav Žatkovič (ZŠ Hrnčiarska), 3. Jakub Želinský (ZŠ Mlynská),
1. Veronika Korekáčová (ZŠ Hrnčiarska), 2. Stanislava Krovická (ZŠ
Konštantínova), 3. Veronika Prusáková (ZŠ Mlynská). Kategória stredných
škôl: 1. Erik Vrabeľ (Gymnázium), 2. Daniel Lazorik (SOŠ Hviezdoslavova),
3.Dominik Drotár (SOŠ Hlavná), 1. Nikola Čorbová (Gymnázium), 2. Ivana
Smoligová (Gymnázium), 3. Veronika Butalová (Gymnázium). Disciplína 100 m
v.s. – Kategória 5. – 6. ročník ZŠ: 1. Jozef Stolárik (ZŠ
Konštantínova), 2. Tomáš Bosák (ZŠ Konštantínova), 3. Oliver Bosák
(ZŠ Konštantínova), 1. Zuzana Kočišová (ZŠ Konštantínova),
2. Katarína Baraníková (OGY), 3. Michaela Hricová (ZŠ
Konštantínova).
Kategória 7. – 9. ročník ZŠ: 1. Peter Baraník (ZŠ Konštantínova),
2. Martin Džavoronok (ZŠ Konštantínova), 3. Jakub Želinský (ZŠ
Mlynská), 1. Veronika Korekáčová (ZŠ Hrnčiarska), 2. Katarína
Ongradyová (ZŠ Konštantínova). Kategória stredných škôl: 1. Erik
Vrabeľ (Gymnázium), 2. Daniel Lazorik (SOŠ Hviezdoslavova), 3. Tomáš
Gondek (SOŠ Hviezdoslavova), 1. Nika Čorbová (Gymnázium), 2. Ivana
Smoligová (Gymnázium).

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter