Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Na farme

<p>So žiakmi 6. ročníka sme si jesenné hodiny biológie spestrili
návštevou farmára. Chovu domácich zvierat sa vo veľkom venuje v domácom
prostredí pán Ján Skička z Havaja. Návštevu u svojho dedka nám
sprostredkoval náš spolužiak Dávid Gundzík, ktorý svojmu dedkovi aktívne
pomáha. Bol to obrovský zážitok sledovať poštové holuby, ktoré sa práve
pripravovali na súťaž. Dávid nám predstavil domácu farmu svojho dedka na
vysokej úrovni. Pozorovali sme nielen holuby, ale mohli sme vidieť aj sliepky,
prasatá, kravu, teľa, kozy … Dievčatám sa najviac páčili psy.
Najväčším zážitkom bolo podojiť kravu a ochutnať domáce kravské
mlieko. Dávid so svojim dedkom pre nás pripravili tiež ochutnávku kravského
syra a každý z nás si mohol zobrať jablko, či hrušku z jeho záhrady.
Ďakujeme!
šiestaci zo ZŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter