Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Multifunkčné ihrisko v Kolbovciach

obrazekProblémom dnešných
dní sa stáva klesajúca fyzická aktivita dnešných detí, ktoré trávia
svoj voľný čas pri počítači či sledovaním televízie. Je veľmi
dôležité v deťoch pestovať pozitívny vzťah k fyzickej aktivite od
útleho detstva a preto sme uvítali snahu D. Antoša, starostu obce a Mgr. J.
Varcholika, riad. ZŠ s MŠ v Kolbovciach, vybudovať multifunkčné ihrisko
v Kolbovciach.

8. júna sa sen stal skutočnosťou, v areáli tunajšej školy sa zaskvelo
v plnej kráse nové športové ihrisko, kde deti si môžu zahrať futbal,
volejbal, tenis, basketbal, nielen na hodinách telesnej výchovy, ale škola
využije tento umelý trávnik na podporu voľnočasových aktivít detí.
Ihrisko bude slúžiť nielen žiakom tejto školy, ale aj všetkým obyvateľom
Kolboviec a spádových obcí. Sme si vedomí toho, že športová a fyzická
aktivita je spojená s okamžitým dlhodobým prínosom nielen pre zdravie
detí, ale aj pre ich psychickú pohodu. Je viac pravdepodobné, že zo
športovo aktívnych detí sa stanú aj aktívni dospelí.
17. júna ožil školský areál detskou vravou, pretože sa konal Deň
športu, ktorý bol tohto roku o niečo zaujímavejší, pretože je pre
žiakov k dispozícii multifunkčné ihrisko, na ktorom si žiaci zahrali
futbal, volejbal nielen navzájom medzi sebou, ale aj proti učiteľom.. Svoju
športovú zdatnosť žiaci preukázali v behu, skoku do diaľky, v hode
kriketovou loptičkou. Víťazi jednotlivých športových disciplín boli
odmenení sladkosťami.
Touto cestou by sme chceli poďakovať Mgr. Bibiáne Obrimčákovej, štátnej
tajomníčke ministerstva školstva, a MUDr. P. Obrimčákovi, poslancovi NR SR,
za veľkú pomoc pri získavaní finančných prostriedkov z Úradu vlády SR
na výstavbu viacúčelového ihriska.
ZŠ s MŠ Kolbovce

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter