Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MŠ A. Hlinku el. prac. Ul. Vranovská – Sitník oslavovala

Projekt Dieťa + pohyb = zdravé srdiečko oficiálne otvorený

Deti majú právo zdravo, hravo žiť a preto sme z projektu nadácie Tesco,
v ktorom sme zvíťazili sumu 1300 eur zakúpili cvičebné pomôcky.

Budeme nimi deti motivovať a rozvíjať ich pohybový aparát, ktorý je
základom pre rozvíjanie detskej osobnosti od útleho veku. Motivovať k tomu
aj celé rodiny, rôznymi školskými akciami. Veľmi sa z toho tešíme.
O našu radosť sme sa podelili aj s ľuďmi, ktorých sme pozvali na
otvorenie tohto projektu. Veľmi pekne ďakujeme, že si našli čas a strávili
s nami príjemné dopoludnie v MŠ elok. prac. ul. Vranovská Sitník.
Vzácnym hosťom bol primátor JUDr. Ondrej Brendza, ktorý deťom priniesol aj
veľmi milý darček, ktorému sa deti veľmi potešili. Naša pani riaditeľka
MŠ L. Hecková s pani zástupkyňou pani I. CHalachanovu, pán poslanec MsZ
Stropkov R. Fatľa. Zamestnanci Tesco, pán P.Gundzík a pani L.Nemcová, ktorí
sú nám stále nápomocní, za čo všetkým zo srdca ďakujeme. V neposlednom
rade ďakujeme za návštevu aj šéfredaktorke týždenníka Spektrum.
-mš-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter