Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Možno budem astronómom…

<p>25. mája navštívili žiaci a učitelia ZŠ Breznica hvezdáreň Roztoky.
Predprípravou k tejto exkurzii bol astronomický krúžok, ktorý pracuje
v našej základnej škole. V ňom si pod vedením Mgr. Daniela Baluďanského
žiaci osvojujú vedomosti a nové poznatky z oblasti astronómie. Vo
Hvezdárni sa nám pán magister ochotne venoval, informoval nás o odbornej
činnosti hvezdárne, predviedol nám aj prístrojovú techniku, za pomoci
ktorej sme mohli pozorovať vesmírne telesá: Venuša, Mars, Saturn… Pobyt vo
Hvezdárni sme si spríjemnili opekačkou, pesničkami a rôznymi hrami
v prírode. Počasie nám prialo, čo bolo dôležité hlavne kvôli
pozorovaniu. Domov sme sa vrátili v neskorých večerných hodinách
obohatení o zážitky a nové poznatky z oblasti astronómie. Sme vďační
Mgr. Baluďanskému za jeho ochotný prístup a spoluprácu. Tešíme sa na
ďalšie spoločné projekty.ĎAKUJEME!!
Mgr. Jana Gombitová
ZŠ Breznica

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter