Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Monitor 9 pod drobnohľadom inšpektora

Tohtoročný Monitor 9 na ZŠ s MŠ Turany nad Ondavou bol trochu iný ako
na ostatných základných školách okresu.

Naši deviataci riešili úlohy Monitora 9 pod prísnym dohľadom
školského inšpektora. Už tento samotný fakt vzbudil v deťoch strach a
obavy. Museli sa spoľahnúť stopercentne na svoje vedomosti a znalosti.
Žiadna pomoc či rada, alebo povzbudenie aspoň pohľadom nebolo možné.
O vzájomnom pomáhaní nebolo ani reči. Aj napriek tejto skutočnosti žiaci
našej školy dosiahli veľmi dobré výsledky porovnateľné s inými
školami. Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Ľubomír Jurečko, ktorý
v matematike mal 95% úspešnosť a Miroslava Krajníková v matematike aj
slovenskom jazyku zhodne dosiahla 90% úspešnosť. Celkové výsledky školy
boli nad celoslovenským priemerom, čo je pri pomerne nízkom počte žiakov
úspech. Vedenie školy ďakuje najlepším žiakom za dosiahnuté
výsledky.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter