Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Moderná škola 21. storočia

Vďaka národnému projektu „IT
Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ sa ZŠ Mlynská zaradila medzi
najlepšie vybavené školy v regióne. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie
modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne
potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku
a IKT.

Učitelia majú k dispozícii množstvo metodických postupov a učebných
materiálov s využitím moderných digitálnych technológií pre rôzne
didaktické situácie. Vzdelávanie vychádza koncepčne z konštruktivizmu.
Dominantné sú interaktívne vyučovacie metódy, digitálne technológie,
aktívne poznávanie a bádateľsky orientovaný prístup, ktorý podnecuje
žiakov k aktivite a k záujmu o preberané témy, čo ma za následok
motiváciu k štúdiu prírodovedných predmetov.
Na našej škole postupne overujeme inovatívne metodiky v predmetoch
matematika, biológia, geografia, chémia. Pedagógovia školy postupne
absolvujú rôzne školenia zamerané na inovatívny spôsob výučby.
Keďže sme partnerská škola, zaradili sme sa medzi 60 základný škôl na
Slovensku vybavených ITScienceLab, v rámci ktorého boli na školu dodané
pomôcky pre informatiku, biológiu, fyziku, geografiu, matematiku,
počítačové systémy a siete, internet vecí a informatiku v prírodných
vedách a matematike. Súčasťou laboratória sú napríklad: 3D tlačiareň,
digitálny mikroskop, prenosné USB mikroskopy, autíčka Pro Bot, Lego Robot,
Raspberry pre informatiku, Vernier a VinciLab pre chémiu, biológiu, geografiu
a fyziku a meteostanica. Tieto pomôcky majú pomôcť inovovať vzdelávanie
v rámci Školských vzdelávacích programov so zameraním na aktualizáciu
obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, prírodovedných
predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii IKT nástrojov do
vzdelávania.
Ako poslednú súčasť laboratória sme na budovu školy nainštalovali
meteostanicu s pripojením na internet, ktorá v reálnom čase zbiera a
vyhodnocuje aktuálny stav počasia. Údaje z našej meteostanice sú
k dispozícii každému, kto sa pripojí na stránku našej školy a klikne
odkaz meteostanica.
Ing. Michal Jancura, koordinátor projektu

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter