Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Mladý záchranár SČK

V stredu 5. júna 2019 sme sa zúčastnili súťaže Mladý záchranár
SČK. Všetky súťažné družstva sa stretli na námestí SNP v Stropkove.
Niečo sme si zopakovali a po prezentácii a otvorení sme začali
súťažiť.

Súťaž pozostávala zo 4 stanovíšť. Na prvom sme riešili vedomostný
test, ktorý sme hravo zvládli. Druhé stanovište bolo jedno
z najťažších. Museli sme predviesť kardiopulponálnu resuscitáciu
u dieťaťa a dospelého človeka. Na treťom a štvrtom stanovišti sme museli
poskytnúť 1. pomoc pri krvácaní z nosa, ošetriť krvácanie na hornej
končatine a dať poraneného do stabilizovanej polohy. Po súťaží sme za
odmenu dostali výbornú bagetu a malinovku v bagetérii Zelený sen. Pri
vyhlasovaní výsledkov sme boli trochu sklamané, lebo od víťazstva nás
delilo len zopár bodov. Samozrejme v bežnom živote nejde o výhru, ale
o to, či vieme poskytnúť 1. pomoc v prípade potreby. My sme sa o tom
naživo presvedčili pred rokom, keď sme zachraňovali spolužiačku v lese.
Zo súťaže sme odišli s dobrým pocitom a novými skúsenosťami.
Poďakovanie patrí Územnému spolku SČK vo Svidníku za super akciu, našej
pani učiteľke Komišákovej, nášmu super družstvu v zložení Zuzana
Vasilenková, Katarína Gramatová, Júlia Vageľová, Sarah Viňarská, Sofia
Zavacká a taktiež ďakujeme našej fotografke, náhradníčke aj podpore
Kamile Bandiovej.
Júlia Vageľová, ZŠ s MŠ Havaj, 7. ročník

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter