Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mladý priateľ lesa

Žiačky ZŠ Mlynská sa zúčastnili prírodovednej súťaže “Mladý
priateľ lesa“, ktorá sa konala 27. apríla v Prešove a uskutočnila sa
v priestoroch Spojenej školy v Prešove.
Súťaž bola realizovaná v rámci podpory a propagácie duálneho
vzdelávania a štúdia na strednej odbornej škole lesníckej a drevárskej.
Žiaci si mali možnosť pozrieť priestory školy, športový areál, laserovú
strelnicu, zoznámiť sa s materiálnym a technickým vybavením.
Samotná súťaž pozostávala z dvoch častí. Prvú časť tvoril test,
ktorý svojím obsahom bol zameraný na teoretické poznatky týkajúce sa
lesného hospodárstva. Druhá časť bola praktická. Žiaci poznávali a
určovali stopy zvierat, k vybraný živočíchom priraďovali rodové,
druhové a odborné pomenovania, určovali lesné dreviny a byliny podľa
listov, kvetov a plodov.
Súťaže sa zúčastnilo 60 žiakov. Našu školu úspešne reprezentovali
žiačky Barbora Bujdošová a Katarína Gregová.
ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter