Mladí umelci sa rozlúčili sériou koncertov

<p>Záver školského roka 2011/2012 v ZUŠ F. Veselého v Stropkove sa niesol
v znamení rôznych verejných vystúpení a koncertov. Priaznivci dychových
nástrojov, konkrétne hry na zobcovej a priečnej flaute, klarinete a saxofóne
(tr. uč. Mgr. Zuzana Dravecká Mikulová, Mgr. art. Branislav Dravecký), si
mali možnosť vypočuť jednotlivé skladby počas verejného koncertu
v Kaštieli pod názvom Na krídlach melódie.

<p>Začiatkom mesiaca jún 2012 opustili brány školy absolventi hudobného,
výtvarného a literárno-dramatického odboru. Počas posledných minulých
týždňov predvádzali svoje umenie pred verejnosťou v hre na klavíri, na
akordeóne, v hre na priečnej flaute. V samostatnom koncertnom pásme sa
v mestskom kaštieli predstavil v samostatnom koncertom pásme Martin Potoma,
ktorý prezentoval svoje spevácke umenie. Škola každoročne v závere
školského roka organizuje veľký verejný koncert pod názvom Hráme,
spievame, tancujeme. Počas tejto akcie sa pred zrakmi divákov predstavili
jednotlivé súbory, ktoré pracujú v ZUŠ. Diváci si mali možnosť
vypočuť a pozrieť tvorbu komorného súboru z dychového oddelenia, ktorý
pracuje pod vedením Mgr. Zuzany Draveckej Mikulovej. Svoje umenie predviedli aj
žiaci akordeónového oddelenia z triedy p. uč. Ing. Jána Mayera
v spolupráci s detským speváckym zborom Maľovaný svet (Ľ. Jakubčová).
Vyvrcholením verejného koncertu bolo vystúpenie Školského orchestra, ktorý
pracuje pod vedením p. uč. Daniela Hica, Dis. art. Zhruba dvojhodinový
program bol spestrený vystúpením žiakov tanečného odboru, ktorý sa
predviedli v ukážkach moderného a ľudového tanca. Jednotlivé choreografie
z tejto oblasti pripravila tr. uč. Jana Haňáková. Mimoriadny záujem
vzbudili ukážky baletného umenia, ktoré so svojimi žiakmi pripravil
učiteľ klasického tanca Ján Fečko, Dis. art. Koniec mesiaca jún
2012 patril absolventom II. stupňa literárno-dramatického odboru, ktorí si
pre svojich divákov pripravili divadelnú inscenáciu o strachu, izolácii
pred svetom, sile priateľstva pod názvom Ja a ty. Mladí absolventi pripravili
hru pod réžijným vedením Mgr. M. Cimbalu.
ZUŠ F. Veselého

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter