Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mladí opravári, kuchári i kaderníčky predviedli svoje zručnosti

<p>V piatok 4. apríla sa na Strednej odbornej škole (bývalé SOUP)
uskutočnili súťaže zručnosti v učebných odboroch: kuchár,
autoopravár – mechanik, kaderník a poľnohospodárska výroba. Početné
zastúpenie mali naši kuchári, ktorí už niekoľko dní vopred pripravovali
koláče na slano, na sladko, mafiny, tiramisu a torty. Blížiace Veľkonočné
sviatky nám pripomenul veľkonočný baránok a kuriatka. Na predmety
teoretického vyučovania (technológia, potraviny a výživa, matematika,
slovenský jazyk a literatúra, nemecký jazyk) sme si pripravili rôzne
prezentácie a učebné pomôcky, na ktorých sme si tiež dali záležať.
Nedali sa zahanbiť ani žiaci učebného odboru autoopravár – mechanik,
ktorí prezentovali pomôcku – Organizér na náradie. žiaci dvojročného
odboru poľnohospodárska výroba zhotovili úľ a vzorkovnicu drevín.<br>
Aj keď na začiatku sme mali veľkú trému z vystúpenia pred prítomnými,
tá nakoniec opadla a všetci sme skonštatovali, že takúto akciu si môžeme
zopakovať aj častejšie a už teraz sa všetci tešíme na podobnú súťaž.
Ďakujeme všetkým učiteľom a majstrom za odbornú pomoc a tiež vedeniu
školy za podporu a vecné odmeny, ktoré sa ušli každému z nás
súťažiacich.<br>
<strong>žiaci SOŠ</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-04/17-sos-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-04/17-sos-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-04/17-sos-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2014-04/17-sos-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter