Mladí klaviristi súťažili na Stropkovskej klavírnej jari

<p>Každoročne sa uprostred mája stretávajú v priestoroch ZUŠ F. Veselého
mladí talentovaní klaviristi z Prešovského kraja na regionálnej prehliadke
v sólovej hre na klavíri, aby predviedli kus svojho umenia a predviedli
odbornej porote a publiku svoje interpretačné schopnosti.

<p>Nádejní umelci súťažili v štyroch kategóriách vo veku od 9 rokov.
Odborná porota v zložení Mgr. Art. M. Hermanová, PaeDr. J. Nagyová (obidve
Konzervatórium Košice), V. Kačuriaková (ZUŠ Svidník) konštatovala, že
interpretačná úroveň súťažiacich z roka na rok rastie a že zmysel
podobných súťaží nie je v snahe získať čo najlepšie umiestnenie, ale
dokázať preniesť zážitok z naštudovanej skladby na svojho poslucháča,
prípadne dokázať sám sebe, že trpezlivá práca i po technickej stránke
prináša svoje ovocie v podobe diváckeho ocenenia, ktorému je vlastne celá
snaha adresovaná. Organizátori súťaže sa snažili pripraviť dôstojné
podmienky pre všetkých tak, aby sa všetci cítili príjemne a odniesli si
príjemné spomienky na súťažnú prehliadku. Poďakovanie patrí všetkým,
ktorí svojou snahou prispeli k splneniu spomínaného cieľa. Zvlášť nás
teší skutočnosť, že výborne v tejto konkurencii obstál Adam Bujdoš,
žiak 3. ročníka 1. stupňa ZUŠ F. Veselého, z triedy Mgr. Natále
Čepovej, ktorý sa umiestnil v zlatom pásme v II. kategórii. V závere
súťaže sa konal rozborový seminár s členmi odbornej poroty, kde si
pedagógovia z jednotlivých škôl vymieňali skúsenosti z práce na rozvoji
mladých klaviristov.
-zuš-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter