Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mladí fotografi na ZŠ Mlynská

V apríli prebehla na ZŠ Mlynská v Stropkove nová fotografická súťaž
pod názvom „Foť a vyhraj!“. Autormi tejto súťaže boli žiaci
Školského parlamentu, ktorí sa takto pokúsili vniesť do mimoškolskej
činnosti našej mládeže niečo nové a podporiť v nej tvorivosť a
súťaživosť. Súťažiť mohli všetci žiaci základnej školy a do
súťaže mohli prispieť aj viacerými fotografiami. Svoje dielka vytvárali
v prekrásne rozkvitnutej a voňavej jarnej prírode. Prvá kategória,
v ktorej mohli žiaci súťažiť, niesla názov Jarná príroda. Ďalšie dve
kategórie s názvom Zvieratká okolo nás a Čo robím vo voľnom čase sa
tiež dali nafotiť v prírode. Parlamenťáci mali naozaj preťažkú úlohu
vybrať tri najkrajšie fotografie v každej kategórii. Podarilo sa! Tu sú
výsledky tvorivej práce našich žiakov:
Kategória: Jarná príroda
1. miesto: Zuzana Majerníková, 6. C, 2. miesto:
Michaela Vašková, 6. A, 3. miesto:
Michaela Vašková, 6. A
Kategória: Zvieratká okolo nás
1. miesto: Sofia Olčáková, 5. C, 2. miesto:
Kamil Kitik 6. B, 3. miesto: Sofia
Olčáková, 5.C

Kategória: Čo robím vo voľnom čase
1. miesto: Laura Džupinová, 6. A, 2. miesto:
Michaela Vašková, 6. A, 3. miesto:
Rebeka Baníková, 2. C
Okrem víťazných fotografií bola udelená aj mimoriadna cena – Cena
koordinátorky ŠP, ktorú získala Klaudia Hrižová zo 7. B triedy.
Touto cestou by som sa rada poďakovala vedeniu školy ZŠ Mlynská a Mgr.
Viliamovi Mihokovi za organizačné zabezpečenie súťaže. Vďaka patrí
najmä vám žiaci, ktorí ste sa zapojili do súťaže a odvážne sa
popasovali so svojimi súpermi.
Ing. Bohuslava Zajtková, koordinátorka ŠP

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter