Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Milionár v MŠ

Materská škola je miesto, ktorého jednoducho povedané, úlohou je okrem
iného aj príprava detí na školu.

Získané vedomosti detí z materských škôl mesta Stropkov, prezentovali
dňa 26. 2. 2008 na vedomostnej súťaži „Milionár“, ktorú pre nich
pripravil Metodický klub rozumovej výchovy. Súťaž sprevádzali „rýchle
prsty“, v ktorých desiati súťažiaci postupne čo najrýchlejšie plnili
zadané úlohy. Potom už v kresle odpovedali na otázky „moderátorky“.
Každá otázka mala tri možnosti. Po správnej odpovedi nasledovala odmena.
Celkom na záver aj diplom z OŠaK. Aj touto cestou sa chcem poďakovať
sponzorom, ktorí prispeli vecnými darčekmi – B. Dolutovská, S. Kolcun.
Verím, že táto súťaž pre deti bola obohatením. Deti mali možnosť
prežívať úspech a radosť z nachádzania správnych odpovedí na
otázky.
E. Verbová, vedúca MKRV

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter