Milionár v MŠ

Materská škola je miesto, ktorého jednoducho povedané, úlohou je okrem
iného aj príprava detí na školu.

Získané vedomosti detí z materských škôl mesta Stropkov, prezentovali
dňa 26. 2. 2008 na vedomostnej súťaži „Milionár“, ktorú pre nich
pripravil Metodický klub rozumovej výchovy. Súťaž sprevádzali „rýchle
prsty“, v ktorých desiati súťažiaci postupne čo najrýchlejšie plnili
zadané úlohy. Potom už v kresle odpovedali na otázky „moderátorky“.
Každá otázka mala tri možnosti. Po správnej odpovedi nasledovala odmena.
Celkom na záver aj diplom z OŠaK. Aj touto cestou sa chcem poďakovať
sponzorom, ktorí prispeli vecnými darčekmi – B. Dolutovská, S. Kolcun.
Verím, že táto súťaž pre deti bola obohatením. Deti mali možnosť
prežívať úspech a radosť z nachádzania správnych odpovedí na
otázky.
E. Verbová, vedúca MKRV

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter