Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mikuláš

Dňa 6.12.2016 k nám do Havaja zavítal Mikuláš. Prišiel z ďaleka aj
so svojimi pomocníkmi čertom a dvomi anjelmi. Čert bol veľmi zlý, každého
farbil uhlím, anjeli boli míli a rozdávali sladkosti. Mikuláš ten len
počúval piesne, ktoré mu deti spievali. Najskôr zavítali do havajskej
materskej školy, kde deti spievali krásne piesne o Mikulášovi. Potom
Mikuláš so svojimi pomocníkmi zavítal aj k starším deťom do základnej
školy. Najprv obdaroval kuchárky a školníka a potom postupne navštívil
jednotlive ročníky. Keď všetko prešiel a porozprával sa s deťmi, tak
s krásnymi zážitkami sa vrátil domov.
Mário Špavelko, 9. ročník, ZŠ s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter