Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mikuláš v nultom ročníku

Mikulášku dobrý strýčku… aj takouto milou pesničkou privítali žiaci
nultého ročníka tohto roku Mikuláša, ktorý k nim prišiel spolu
s čertom a anjelikmi. Malí žiačikovia s rozžiarenými očkami
Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a ten ich potom odmenil sladkým
balíčkom.
Na záver Mikulášovi poďakovali a popriali mu ešte veľa síl na jeho dlhej
púti.
Učiteľky nultého ročníka

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter