Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mikuláš v Nižnej Olšave

Je piatok 5. 12. 2008. Po dlhej a únavnej ceste z ďalekej Aljašky
zavítal do našej obce urastený pán v červenom obleku a bielej brade –
strýčko Mikuláš.

Jeho prvá cesta viedla k starostovi obce Ing. Igorovi Madzinovi, kde si
trocha oddýchol a získal prvé informácie o žiakoch ZŠ a deťoch MŠ. Tí
už boli celí nedočkaví a od rána už veľakrát upierali svoj túžobný
pohľad na cestu a vyzerali vzácnu návštevu. A zrazu z okná uvideli
Mikuláša v sprievode pána starostu. Hneď im bežali všetky deti otvárať
dvere a hostí pekne privítať. Po vrelom zvítaní usadili Mikuláša do
kresla v školskej jedálni. Deti z MŠ, žiaci ZŠ a Mikuláš sa spoločne
rozprávali o krajine kde žije, ako k ním prišiel. Žiaci ZŠ sa ho pýtali
ako sa mu darí, či je jeho brada naozajstná a koľko je na Aljaške snehu.
Deti MŠ boli nedočkavé, kedy dostanú darčeky keď ich Mikuláš doniesol
až v troch vreciach. Prišiel čas, aby deti ukázali čo si na tento veľký
deň pripravili. Mikuláš si oddýchol pri pásme piesni a básni kde sa
striedalo vystúpenie žiakov ZŠ a detí MŠ, ale taktiež spoločný spev a
recitácia. Za odmenu dostalo každé dieťa od Mikuláša dva darčeky. Teta
kuchárka posilnila Mikuláša na cestu čerstvo upečenými buchtami a žiaci
ZŠ využili tento čas na Mikulášsku autogramiádu. Okrem spomienok na toto
predpoludnie ostane každému dieťaťu na pamiatku aj spoločná fotografia
s Mikulášom, ktorú im urobil pán starosta. Všetko sa raz končí a tak
prišiel čas rozlúčky. Mikuláš zaželal deťom príjemné sviatky veľa
zdravia a v spoločnosti pána starostu odišiel. Všetci prítomní pri
rozlúčke verili, že o rok sa stretnú so štedrým Mikulášom znova. Na
záver by sme sa chceli ešte raz zo srdca poďakovať Mikulášovi za príjemne
prežité chvíle v jeho prítomnosti a PD Tokajík Nižná Olšava za
mikulášske balíčky.
Mgr. Jana Kačmarová, riaditeľka ZŠ

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter