Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mikuláš v MŠ Sitník

Predstavte si, aj naše deti v MŠ Sitník navštívil sv. Mikuláš. Po
dlhej ceste s omrznutým nosom a ťažkým balíkom, predsa len našiel
škôlku na okraji mesta. Radosť z Mikuláša a anjela sa striedala so
strachom z čerta. Všetci pekne spievali a recitovali na znak vďaky
k starému deduškovi. Každý netrpezlivo čakal na mikulášsky balíček,
len Čertisko – Bertisko nepočúval a skákal, núkal deťom veľký balík
uhlia. Našťastie Mikuláš obdaril všetky deti a čert odišiel aj
s balíkom uhlia preč. Poďakovali sme sa a rozlúčili s milým Mikulášom.
Dúfame, že aj o rok nás opäť navštívi.
MŠ Sítnik

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter