Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Mikuláš na ZŠ Konštantínova

Vo štvrtok 6. decembra zavítala mikulášska nálada aj na ZŠ
Konštantínova. Už od rána bolo na učiteľoch i na žiakoch badať, že to
nie je len ďalší deň v škole. Panovala tu sviatočná nálada. Žiaci
ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi
mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorým sa snažili
obmäkčiť učiteľov. Pre druhý stupeň si Mikuláš vyhradil triedne
návštevy a postupne tak navštívil piaty až deviaty ročník. Výdatnú
pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili anjeli a čerti.
Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program pre prvý
stupeň. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a
nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu.
Nechýbali piesne, tance, rýmovačky sprevádzané hudbou a dobrou náladou.
Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí.
Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok
sviatočnej adventnej nálady, ktorý bude popretkávaný ešte množstvom
akcií umocňujúcich čaro tohto obdobia.
ZŠ Konštantínova

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter