Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň Zeme na ZŠ Mlynská

<p>Dňa 24.4.2015 sa na ZŠ Mlynská uskutočnila akcia pri príležitosti
Medzinárodného dňa Zeme. ZŠ Mlynská v spolupráci so Službou m. p.
Stropkov, zorganizovala túto akciu, ktorej cieľom bolo nielen skrášlenie
nášho mesta, ale predovšetkým vybudovať u žiakov vzťah k ochrane
životného prostredia a k prírode, ktorá nás obklopuje a je neoddeliteľnou
súčasťou nášho života.</p>

<p>Tejto akcie sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa našej školy pod
vedením triednych učiteľov, vychovávateliek ŠKD a zamestnancov projektu
PRINED.<br>
Služba m. p. Stropkov, na žiadosť vedenia školy, poskytla jednotlivým
triedam vrecia na odpadky a taktiež zabezpečila kontajner, ktorý bol
umiestnený v areáli Pod vlekom. Vedenie školy zabezpečilo pre každého
žiaka ochranné rukavice.<br>
žiaci 1. stupňa sa podieľali na skrášľovaní areálu a okolia školy.
Nevynechali ani pešiu zónu a ulicu Matice Slovenskej. Vyššie ročníky sa
zamerali na Mlynskú ulicu a areál Pod vlekom, kde okrem zberu odpadkov
vyčistili aj potôčik. žiaci 8. a 9. ročníka čistili spolu s triednymi
učiteľmi, pedagógmi školy a zamestnancami PRINED bývalú dráhu
lyžiarskeho vleku.<br>
Domov všetci odchádzali s dobrým pocitom, že sa podieľali na skrášlení
svojho okolia, a zároveň dopomohli prírode k sviežemu jarnému
prebudeniu.<br>
Pretože príroda je oproti nám vo výhode, môže totiž existovať bez nás,
ale my bez nej<br>
<strong>Zamestnanci projektu PRINED ZŠ Mlynská</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/20-mlynska-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-05/20-mlynska-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter