Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň školských knižníc

<p>Október v ZŠ s MŠ Bukovce bol venovaný Medzinárodnému dňu
školských knižníc. 24. októbra 2011 sa rodičia, starí rodičia a aj
iní hostia zúčastnili posedenia s občerstvením a programom, v ktorom
vystúpili žiaci s dramatizáciou rozprávky, predstavili sa víťazi
školského kola v recitačných súťažiach, víťazi školského a
obvodného kola vo vlastnej tvorbe v rôznych súťažiach čítali svoje
práce, program bol spestrený spevom a tancami. Nakoniec si deti sadli
k rodičom a starým rodičom a rozprávali sa o knihách, ktoré v nich
zanechali hlboké zážitky. Zapojili sme sa do súťaže Záložka do knihy
spojuje školy. Bola nám pridelená škola Čavoj z okresu Prievidza. Na
tvorbu záložiek žiaci využili rôzne výtvarné techniky, ale ich aj
vyšili, vyháčkovali, tí zručnejší využili aj drôt. Akcie prispeli
najmä k zvýšenému záujmu o knihu, o čítanie a hodnotný čitateľský
zážitok.
-ag-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter