Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodný deň školských knižníc

Školská knižnica pri ZŠ Mlynská
tento rok v rámci Medzinárodného dňa školských knižníc venovala
28. október významnému slovenskému spisovateľovi Jozefovi Gregorovi
Tajovskému a jeho 145. výročiu narodenia. Žiaci tak mali možnosť zapojiť
sa do rôznych aktivít, ktoré im pripravili ich vyučujúce slovenského
jazyka.

Žiaci 6.B sa zamerali predovšetkým na jeho život a dielo. Súčasťou
spomienky bola prezentácia o J.G. Tajovskom, ktorú doplnili úryvky z jeho
známych poviedok – Do konca, Mamka Pôstková či Horký chlieb. Precítene
prečítané žiacke prednesy všetkých vrátili do minulosti, ktorá pre
chudobných ľudí znamenala biedu, nedostatok a obavy o prežitie. Nasledovala
beseda, v ktorej žiaci reagovali najmä na poviedku Do konca, v ktorej ich
zaujal do konca života pracujúci starý otec. Žiaci sa potom rozhovorili
o svojich starých rodičoch, ktorí sú pre nich často vzorom.
V 5. B sa žiaci aspoň sčasti preniesli do dôb dávno minulých.
Vyučujúca ich vopred oboznámila s tým, ako tento spisovateľ miloval svoj
rodný kraj a svojich starých rodičov. Doma sa žiaci porozprávali so svojimi
starkými, spísali ich príbehy z detstva, priniesli staré fotky a
zaujímavé predmety. Počas hodiny tieto príbehy s nadšením čítali. Bolo
to veľmi zaujímavé, pri príbehoch z vojny aj smutné, ale hlavne to bolo
pre všetkých žiakov veľmi poučné.
Aj takýmto spôsobom sme vzdali hold spisovateľovi, ktorý mal blízko
k obyčajnému človeku a ktorý spolu so svojou manželkou aj finančne
podporovali chudobných umelcov. J.G. Tajovský má v slovenskej literatúre
navždy svoje pevné miesto. Jeho tvorba totiž odrážala pravdivú realitu
jeho doby. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme opäť podporili u žiakov
vzťah ku knihe a k čítaniu.
Mgr. Poláková, Mgr. Nemcová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter