Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodné testovanie gymnazistov v angličtine

V tomto školskom roku sa študenti Gymnázia v Stropkove 30. novembra
2016 opäť zapojili do medzinárodného online testovania Best in English
(Pozn. predtým sa toto testovanie volalo Angličtinár roka). Cieľom súťaže
je motivovať študentov k štúdiu anglického jazyka a tých najlepších
odmeniť za ich vedomosti. Súťaž zároveň umožňuje študentom porovnať si
svoju jazykovú úroveň s rovesníkmi na stredných školách na Slovensku,
ale aj v ďalších krajinách sveta. Škola sa môže do testovania zapojiť
s minimálnym počtom 10 študentov vo veku 15 – 19 rokov. Do súťaže sa
nemohli zapojiť študenti, ktorí boli v anglicky hovoriacej krajine na
študijnom pobyte. V tomto roku sa do súťaže Angličtinár roka zapojilo
celkovo 479 škôl, čo je približne 11000 študentov z 19 krajín.
Online test pozostával z gramatiky, čítania a počúvania na úrovni B2/C1
podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (Poznámka: úroveň B2
má zvládnuť študent gymnázia pri maturitnej skúške z anglického
jazyka). Test bol náročný, ako požiadavkami na vedomosti, tak svojou
dĺžkou – 60 minút. Celkový počet bodov, ktorý bolo možno v teste
získať bol 124 bodov. V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje čas.
Na našom gymnáziu sa teraz do testovania zapojilo 25 najlepších študentov
vo vekových kategóriách 15 – 19 rokov. Mohlo by sa zdať, že hlavným
lákadlom bola výhra – dvojtýždňový jazykový pobyt v Kanade, či iné
vecné ceny. Ale študenti si predovšetkým chceli vyskúšať svoje zručnosti
v angličtine a porovnať sa s rovesníkmi vo svete. Napriek náročnosti
testu ho všetci naši zapojení študenti viac alebo menej zvládli. Ocenili,
že úlohy v každej oblasti (gramatika, čítanie, počúvanie
s porozumením) boli robené s dôrazom na praktickú angličtinu. Testovanie
bolo motivujúce najmä u študentov nižších ročníkov, ktorých potešilo,
že zvládli urobiť všetky úlohy testu v zadanom časovom limite.
U študentov maturitného, či tretieho ročníka to bola taká menšia
generálka pred písomnými maturitami, ktoré ich čakajú v marci.
Výsledky súťaže Best in English by mali byť známe do
troch týždňov. Držíme všetkým našim študentom palce. O výsledkoch
budeme informovať.
PhDr. Tatiana Belovežčíková
Vedúca PK CJ na Gymnáziu v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter