Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Medzinárodné stretnutie študentov na Spojenej škole vo Svidníku

obrazekV prvej polovici februára sa
uskutočnila partnerská návšteva študentov Užhorodského komercijného
technikumu z Ukrajiny na Spojenej škole vo Svidníku. Partnerská návšteva
sa realizovala ako súčasť aktivity Workshop – Prehliadka cvičných firiem
a študentských spoločností, podprojekt „Mládež a tradície otvárajú
hranice“ v rámci blokového grantu NFM SK 0056 „Otvárame dvere pre nové
možnosti spolupráce“, spolufinancovaného z Nórskeho finančného
mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR.

Po príchode 5 ukrajinských učiteľov a 19 študentov ich prijali
predstavitelia mesta Svidník – prednosta Mestského úradu Ing. V. Popik.
Úvod pobytu ukrajinských študentov patril ďalej spoznávaniu zaujímavostí
mesta Svidník, návšteve Vojenského múzea a pamätníka Sovietskej armády.
Počas návštevy sa hosťom z Ukrajiny venovali učitelia a študenti Spojenej
školy, ktorí im pripravili zaujímavý a pestrý program. Súčasťou programu
bola aj účasť ukrajinských študentov na vyučovacích hodinách odboru
obchodná akadémia, kde ich hlavne zaujali interaktívne tabule a jazykové
laboratórium, prostredníctvom ktorých vyučovanie a učenie sa sú oveľa
ľahšie a zaujímavejšie. Spestrením programu boli tvorivé dielne, kde sme
si v spolupráci s partnerom podprojektu Podduklianskym osvetovým strediskom
mohli vyskúšať rôzne tvorivé techniky ako napr. maľovanie na sklo,
servítkovú techniku, zdobenie rámčekov (krakelovanie), výroba panáčikov,
jašteričiek a carvingfruit – umelecké vykrajovanie ovocia a zeleniny.
Všetky vlastnoručne vyrobené suveníry a darčekové predmety si účastníci
tvorivých dielni nechali ako spomienku na zaujímavé popoludnie, ktoré
pokračovalo neformálnym posedením a športovým zápolením v telocvični
Spojenej školy.
Jeden deň pobytu ukrajinských študentov a pedagógov bol venovaný exkurzii
po Prešovskom samosprávnom kraji – prehliadka pamätihodnosti mesta
Bardejov, Stará Ľubovňa, okolia Tatier a Prešova. Aj keď to bol deň
s veľmi pestrým a bohatým programom, všetci zúčastnení boli spokojní a
nadšení množstvom zaujímavých informácií o živote a kultúre
slovenského národa, ktoré mohli bezprostredne spoznávať. Samozrejme
súčasťou programu bola aj návšteva SNM – Múzea ukrajinskej kultúry vo
Svidníku – jedinečného špecializovaného a najstaršieho národnostného
múzea na Slovensku. Veľmi zaujímavým vyvrcholením pobytu ukrajinských
učiteľov a študentov bola účasť na Prehliadke cvičných firiem a
študentských spoločností dňa 11.02.2010, na ktorej sa prezentovali cvičné
firmy zo Svidníka, Vranova, Prešova, Košíc a taktiež firma z partnerskej
školy z poľského Przemyślu – Ześpolu śkol ekonomicznych. Súčasťou
Prehliadky bola aj prezentácia tvorivosti študentov hotelovej akadémie zo
Spojenej školy – ukážky slávnostného stolovania, výrobkov studenej
kuchyne, flambovania, miešania nápojov, carvingfriutu – každý sa mohol
pokochať aj inšpirovať ich nápadmi.
Táto partnerská návšteva ukrajinských študentov a pedagógov bola jednou
z prvých etáp medzinárodnej spolupráce medzi našimi školami.
S potešením môžeme konštatovať, že názov podprojektu „Mládež a
tradície otvárajú hranice“ sa stal reálnym heslom, ktoré sa podarilo
realizovať. Mladí ľudia naozaj nepoznajú jazykové bariéry a spoločné
záujmy vytvorili priestor na vzájomné spoznávanie sa a nadviazanie nových
priateľstiev. Veríme, že sa vytvoria nové príležitosti na bližšiu
spoluprácu v rámci ďalších aktivít podprojektu, ktoré budeme realizovať
v máji 2010 – Gastrochow (prezentácia ľudových jedál prihraničných
regiónov) a Folklórne ozveny (prezentácia tvorby detských speváckych zborov
Centráčik a Makovička).
-OA-

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter