Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MDD v Chotči

Program pri príležitosti Medzinárodného dňa detí v ZŠ Chotča
prebiehal 3. júna 2019 na obecnom ihrisku. Pre žiakov boli pripravené
športovo-zábavné aktivity a atrakcie, ktoré preukázali ich súťaživosť,
šikovnosť či kreativitu pri maľovaní na tvár.

Deťom nerobil problém hod na cieľ, preťahovanie lanom, zdolanie
prekážkovej dráhy, ba ani rýchla chôdza v netradičnej obuvi. Športový
deň sme zakončili popoludňajším priateľským futbalovým zápasom. Každý
účastník získal zlatú medailu, pekný darček a sladkú odmenu, za ktoré
ďakujeme Obci Chotča, rodine Hančákovej a Moravcovej.
Počas celého nasledujúceho týždňa sa v spolupráci s MŠ Chotča konali
ďalšie zaujímavé akcie – beseda s pánom policajtom a pánom
poľovníkom.
Pán kapitán Ing. Jaroslav Gbur nám predstavil úlohy polície, poučil nás
o pravidlách bezpečnosti na ceste. Tiež nás upozornil na možné
nebezpečenstvá počas blížiacich sa letných prázdnin. Vystríhal nás pred
kriminalitou, rasizmom a extrémizmom. Na naše zvedavé otázky odpovedal
skúsenosťami z praxe.
Beseda s pánom poľovníkom RSDr. Štefanom Gimom bola tiež veľmi poučná.
Oceňujeme, že svoju prednášku obohatil o predstavenie súkromnej zbierky.
Videli sme preparáty medveďa, daniela, jeleňa či líšky. Upútala nás
práca s vábničkami, ktoré sme si mohli sami vyskúšať. Na naše otázky
bolo ochotne zodpovedané.
Bol to zaujímavý týždeň, kedy vyučovanie prebiehalo zážitkovou formou.
Veríme, že nadobudnuté poznatky budeme vedieť aplikovať aj v praktickom
živote.
ZŠ a MŠ Chotča

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter