Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

MDD – Školská športová olympiáda a beh pre zdravie – ZŠ Mlynská

MDD slávili žiaci a pedagógovia ZŠ Mlynská už tradične počas 2 dní.
Dňa 1.6.2017 bol pre žiakov 1.- 4. roč. pripravený už 32. ročník
ŠŠO, ktorý sa tohto roku niesol pod novým názvom ako 1. ročník
Memoriálu Marka Špilára – zakladateľa ŠŠO a dlhoročného zanieteného
pedagóga ZŠ Mlynská. Slávnostného otvorenia olympiády sa ujali primátor
mesta Stropkov JUDr. Ondrej Brendza a riaditeľ školy Mgr. Peter Gombár.,
ktorí vo svojom príhovore popriali deťom veľa síl v športovom zápolení
a všetko najlepšie k ich sviatku. Slávnostným sľubom športovca,
zapálením olympijského ohňa a vypustením bielych holubov sa začalo
športové súťaženie. Žiaci I. stupňa si merali svoje sily
v 5. disciplínach: beh na 50m, beh na 300m, skok do diaľky z miesta, hod
kriketovou loptičkou a štafetový beh tried. Najúspešnejší žiaci boli
odmenení diplomami a medailami.
Žiaci II. stupňa absolvovali v tento deň účelové cvičenie v prírode a
preverili svoje vedomosti a praktické zručnosti pri riešení mimoriadnych
situácii.
Dňa 2. júna oslavy MDD pokračovali a naši žiaci si vymenili úlohy. Prvý
stupeň pod vedením triednych učiteľov absolvoval didaktické hry v prírode
a v areáli Pod vlekom si deti zasúťažili a zahrali rôzne hry. Žiaci II.
stupňa absolvovali v tento deň BEH ZDRAVIA, ktorý pripravil a realizoval
v spolupráci s telocvikármi Školský parlament. Táto akcia sa odohrala na
futbalovom štadióne MŠK TESLA Stropkov a bežecký maratón preveril sily a
vytrvalosť starších žiakov. Každá trieda pod vedením triedneho učiteľa
sa pri behu prezentovala vlastnou vlajkou. Po skončení behu jednotlivých
tried a ročníkov nasledovalo vyhodnotenie najkrajších vlajok a vyhodnotenie
behu. Žiaci II. stupňa spolu odbehli 287 km. Spestrením programu boli
ukážky práce HASIČSKÉHO a POLICAJNÉHO ZBORU.
Tieto 2 dni venované deťom boli plné slnka, zábavy a športových
zážitkov, ktoré im umožnili aspoň na chvíľu zabudnúť na ich školské
povinnosti.
ZŠ Mlynská

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter