Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Materská škola A. Hlinku: Mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary…..

A že to tak aj naozaj je, sa presvedčili naši najmenší, keď v pondelok 6.12. zavítal do našej materskej školy naozajstný Mikuláš s anjelikom. Priviezol sa na koči s koníkmi za spevu mikulášskych a vianočných pesničiek. Detské očká sa rozžiarili pri pohľade na prichádzajúci koč s Mikulášom, na ktorom bolo kopec darčekov. Kočiar zastal pod krásnym velikánskym stromčekom, ktorý nám Mikuláš spolu s anjelikom rozsvietili. Táto atmosféra bola neskutočná a radosť v detských očiach dojímavá.

Každú triedu obdaroval plným vrecom darčekov, ktoré si rozbalili pod vianočným stromčekom v triede. Deti obdaroval nielen Mikuláš, ale  aj Mesto Stropkov balíčkami so sladkosťami, začo veľmi pekne ďakujeme pánovi primátorovi JUDr. Ondrejovi Brendzovi.

Naše poďakovanie patrí aj pánovi riaditeľovi Služba mestský podnik Stropkov Ing. Dušanovi Lukáčovi a jeho zamestnancom za vyzdobenie vianočného stromčeka.

Náš krásny vianočný stromček bude svietiť počas Vianoc v našej materskej škole a to vďaka sponzorstvu rodiny Matkobišovej, Blanárovej a Staškovej.

Kolektív MŠ A. Hlinku

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter