Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Martin Harich na plese stropkovských gymnazistov

Tuhé zimy týchto dní
nenápadne spôsobujú to, že vo vyzdobených a vyhriatych priestoroch hotela
Ondava sa zábavychtivý študentský národ cíti akosi lepšie a
radostnejšie. Už po siedmykrát Žiacka školská rada pri Gymnáziu
v Stropkove na čele s jej koordinátorom Mgr. Róbertom Heckom s podporou
vedenia školy a mnohých kolegov úspešne zorganizovala tradičný ples
stropkovských gymnazistov. Pozvanie na túto spoločenskú akciu prijal jej
dlhoročný sponzor našich plesov PharmDr. Eduard Šmilňák, vďaka ktorému
sa na veľkú radosť žiakov medzi nami objavil, zvlášť medzi mladými
ľuďmi obľúbený, spevák Martin Harich.

Pred otvorením plesu a po úvodnom valčíku piatich párov našich
tanečníkov sa prítomným prihovorila predsedníčka žiackej školskej rady
Carly Cichá. Po nej sa slova ujali riaditeľ školy Ing. Slavomír Cichý a
PharmDr. Eduard Šmilňák, ktorý ako čestný hosť celé podujatie otvoril.
Plesovú atmosféru vytvorila inštrumentálno-vokálna skupina Daniela Hica.
Potom už moderátori Henrieta Vysokajová a Norbert Čabala prebrali do svojich
rúk réžiu zábavy. Počas tanca štvorčlenná pracovná skupina žiačok a
kolegýň vytipovala desať kandidátov na Kráľa plesu a podobne mužská
„komisia“ zostavila zoznam desiatich kandidátok na Kráľovnú plesu.
Žiaci postupne tajným hlasovaním – vhodením lístka s číslami
kandidátov do urny – určili meno Kráľovnej a Kráľa plesu. No čas na
zverejnenie ich mien prišiel neskôr. Po bohatej večeri prišiel čas na
tombolu. Žiakov vďaka štedrým sponzorom čakalo vyše šesťdesiat
tombolových cien.
Radosť z výhier však umocnili vystúpenia nášho hosťa Martina Haricha,
ktorý svojou akustickou gitarou a „pedálovým bicím“ dokázal od prvej
chvíle pritiahnuť do tanečného priestoru našich mladých. Netrvalo dlho a
k Martinovi sa nenápadne pridal aj Daňo Hic. Výborná nálada a
spontánnosť na strane speváka i študentov sprevádzala každú pieseň.
Martin tiež prispel do tomboly svojimi cédečkami. Čas po polnoci patril
netrpezlivo očakávanému vyhláseniu Kráľovnej a Kráľa plesu. Po
spočítaní hlasov boli Mgr. Róbertom Heckom a Mgr. Valikou Senajovou „do
úradu“ uvedení Kráľ plesu Silvester Feč zo IV.A a Kráľovná plesu
Mária Šmajdová z I.B. Srdečne blahoželáme! Veselosť, radosť a zábava
trvali až do tretej hodiny nadránom a verím, že u mnohých z nás pekné
zážitky z reprezentačnej akcie našich stropkovských gymnazistov zostanú
po celý rok.
Úprimné poďakovanie patrí hlavným organizátorom: ŽŠR v spolupráci
s vyučujúcimi: Mgr. Heckom, Mgr. Senajovou a Mgr. Homoľovou, ako aj vedeniu
školy na čele s riaditeľom Ing. Slavomírom Cichým. Veľká vďaka patrí
našim hosťom PharmDr. Eduardovi Šmilňákovi a Martinovi Harichovi, ktorí
svojou prítomnosťou a vystúpením v značnej miere prispeli
k nezabudnuteľnej atmosfére študentského plesu. Ďakujeme tiež všetkým
sponzorom (ich zoznam uverejňujeme na inom mieste), ktorí svojou štedrosťou
znásobujú príjemnú atmosféru našich plesov, ktoré sa natrvalo zapisujú
do našich pamätí.
-sc-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter