Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Marec mesiac knihy v Havaji

Marec sa ako mesiac knihy oslavuje už dlhé desiatky rokov. Konkrétne je to
od roku 1955, kedy ho v bývalom Československu vyhlásili na počesť Mateja
Hrebendu Hačavského. Cieľ bol naozaj jednoduchý – chceli tak podporiť
záujem o knihy. Práve spomínaný Hačavský je s marcom spojený i inak.
V tento mesiac sa narodil i zomrel. Bol to šíriteľ slovenskej a českej
knihy a aj keď bol slepý, jeho hendikep mu nijako nebránil v jeho
vášni – zbieraní kníh.
Aby to nebola iba fráza, že marec je mesiacom knihy, chceli sme si knihu
pripomenúť aj na hodinách výtvarnej výchovy. So siedmakmi sme na internete
vyhľadali dôvod jej oslavy. V školskej knižnici si každý vyskúšal
urobiť novinový obal na knihu. Keďže knižnica je miestom živým, okrem
čítania kníh si siedmaci pozreli aj DVD film pod názvom „Bol raz jeden
život“. Niekedy igelitový obal na knihu, či zošit nebol samozrejmosťou,
preto sa robili obaly z baliaceho papiera. Tie si zase ôsmaci na výtvarnej
výchove vyrobili a ľubovoľne vyzdobili. Výstavka obalov zdobí chodbové
priestory školy. Okrem zhotovenia obalov bola hodina výtvarnej výchovy
u piatakov obohatená aj o zaujímavé čítanie z detských časopisov.
Šiestakov zase potešila tvorivá dielňa výroby pozdravov k MDŽ práve
v školskej knižnici. Vrcholom oslavy knihy bola hodina výtvarnej výchovy so
štvrtákmi. Pre nich školská knižnica má osobitné čaro, lebo tu sa dajú
hrať hry, ležať na koberci, čítať na gauči, môžu pozerať rozprávku,
rozprávať sa o zaujímavej knihe a kresliť do obľúbených časopisov.
A čo dodať na záver? Ako hovorí Mark Twain: „Človek, ktorý nečíta
knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“
PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter