Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Literárny súboj

<p>Literárny súboj bol náplňou zábavného popoludnia žiakov 6. ročníka
ZŠ Mlynská v Stropkove, ktoré pre nich pripravilo školské stredisko
záujmovej činnosti.
Svoje vedomosti, postreh, šikovnosť a pohotovosť si trojčlenné družstvá
mohli vyskúšať v útulných priestoroch žiackej knižnice. Literárny kvíz
mal sedem kôl. Každé z nich bolo zaujímavé no najviac žiakov zaujali
úlohy zamerané na prácu s knihou. Literárny súboj bol veľmi vyrovnaný
o čom svedčia výsledky súťaže.
Na prvom mieste s rovnakým počtom bodov sa umiestnili dve družstvá.
Družstvo chlapcov zo 6. C triedy v zložení J. Ličko, D. Šmajda, Š.
Tabiš a družstvo dievčat zo 6. A triedy, ktorú reprezentovali L.
Bajcurová, J. Kmiťova a T. Moskaľová. Druhé miesto obsadili dievčatá zo
6. C triedy – K. Sakarová, M. Štefanišinová a K. Zápotocká. Tretie
miesto získali chlapci zo 6. B triedy – M. Fečko, M. Paluš a M. Pira.
žiaci boli odmenení vecnými cenami a pre svoje triedy získali diplomy.
Alžbeta Gojdičová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter