Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Linka detskej istoty – Detský čitateľský maratón

<p>Už po ôsmykrát sme sa zapojili do projektu „Čítajme si“, cieľom
ktorého je snaha zapojiť čo najväčší počet detí do čítania súčasne
vo viacerých mestách Slovenska a prekonať rekord „Najpočetnejší detský
čitateľský maratón“. Krstnou mamou projektu je pani Oľga Feldeková,
známa humoristka a spisovateľka. Akcia sa konala 18. júna 2015 od
9.00 hod. do 15.00 hod. a počas šiestich hodín čítalo vybrané detské
knižné tituly 149 žiakov. Čítanie je jedna z aktivít, ktoré podnecujú
obrazotvornosť, fantáziu, obohacujú slovnú zásobu, ovplyvňujú životné
hodnoty a aj touto formou chceme motivovať deti k čítaniu kníh a
častejšej návšteve knižníc.<br>
<strong>učitelia a žiaci ZŠ Hrnčiarska Stropkov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-citajme-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-06/27-citajme-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter