Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Letný školský tábor s angličtinou – SIDAS – ZŠ Mlynská

ZŠ Mlynská Stropkov v spolupráci
s jazykovou školou SIDAS v Košiciach bola organizátorom letného
jazykového tábora s názvom „ENGLISH SUMMER DAY CAMP“ v čase od
20.8. – 24.8. 2018. Zúčastnili sa ho 10 detí vo veku 6 až
13 rokov.

Pre účastníkov jazykového tábora boli každý deň pripravené
netradičné aktivity, samozrejme ich zadania a samotná realizácia prebehli
v anglickom jazyku. Pod vedením skúseného anglického lektora Seána Kaneho
sa deti učili nielen počúvať originálnu angličtinu, ale imitačnou formou
sa taktiež zdokonaľovali v správnej výslovnosti. Vedúci letného tábora a
anglický lektor pripravili pre deti každý deň bohatý program. Široká
škála hier a kreatívnych úloh v angličtine zabezpečila deťom týždeň
plný zážitkov a nových poznatkov. Počiatočný strach komunikovať
v angličtine bol hneď v prvý deň prekonaný a všetky deti sa smelo
zapájali do pripravených aktivít vedomostných hier a kvízov, športových
zápolení, ale aj oddychových ukľudňujúcich cvičení. V rámci tejto
jazykovej letnej školy deti spolu s lektorom a vedúcim tábora navštívili
PARK ZVIERAT, mestské múzeum v Kaštieli, pamätihodnosti Stropkova a
iné.
Počas celého týždňa bol pre účastníkov zabezpečený pitný režim,
desiata, obed a olovrant. Absolventi tohto jazykového kurzu sa stali
držiteľmi certifikátu jazykovej školy SIDAS.
Týždňový jazykový tábor sa vydaril a naša ZŠ Mlynská bude určite
v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.
ZŠ Mlynská, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter