Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Letný prímestský tábor

<p>Základná škola na Konštantí­novej ulici organizovala v dňoch
6. 7. – 10. 7. letný prímestský tábor. Pre členov tábora bol
pripravený pestrý program, ktorý pozostával zo športovo – štafetových
hier, zábavných súťaží a výtvarných činností. Deti boli rozdelené do
dvoch oddielov, ktoré proti sebe súťažili. Za jednotlivé súťažné
disciplíny získavali body. V závere nášho tábora sme ich odmenili za ich
snaženie sladkou odmenou. Členovia tábora navštívili Vojenské múzeum vo
Svidníku, ZOO v Stropkove, zapotili sa na turistickej vychádzke, dali si
sladkú odmenu v cukrárni a v poobedňajších hodinách sa za priaznivého
počasia osviežovali na kúpalisku v Stropkove. Obed bol zabezpečený
v Zámockej pivnici, kde bola veľmi pestrá a chutná strava za čo sa im
chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať. Deťom sa program v tábore
veľmi páčil, päť dní zbehlo ako voda, vznikli nové kamarátstva a domov
si každý odniesol príjemné zážitky a spomienky.<br>
<strong>Angela Antošová</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-07/30-31-letny-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-07/30-31-letny-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter