Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Letná škola pri ZŠ Mlynská Stropkov prínosom pre žiakov

Prázdniny – najkrajšie slovo v slovníku žiakov a učiteľov. Krásne dni plné slnka, hier, zábavy a oddychu sa snažia deti využiť naplno. Deti spolu s rodičmi cestujú na dovolenky, k starým rodičom, priateľom alebo využívajú možnosť pobytov v letných denných táboroch a letných školách.

Termín zrealizovaného cyklu: 10. – 14. 8. 2020.

Časový harmonogram: pondelok – piatok 8:00 – 16:00.

Vyhodnotenie: Letnú školu, realizovanú v uvedenom termíne vyhodnocujeme ako prínosnú pre žiakov, ktorí sa jej zúčastnili. Zamerali sme sa na výučbu niektorých predmetov hravou formou, na netradičné aktivity, samozrejme ich zadania a samotná realizácia prebehli v areáli školy. Aktivity zahŕňali tvorivosť a iniciatívnosť , čitateľskú, matematickú, informačnú a prírodovednú gramotnosť. Výchovno – vzdelávacia činnosť bola prispôsobená veku a potrebám žiakov. Pod vedením skúsených pedagógov deti navštevovali školskú knižnicu, kde čítali rôzne rozprávky. Široká škála hier a kreatívnych úloh zabezpečila deťom týždeň plný zážitkov a nových poznatkov. Počiatočný strach komunikovať a učiť sa bol hneď v prvý deň prekonaný a všetky deti sa smelo zapájali do pripravených aktivít, vedomostných hier a kvízov, športových zápolení, ale aj oddychových ukľudňujúcich cvičení. V rámci tejto letnej školy deti spolu s učiteľkami navštívili mestské múzeum v Kaštieli, pamätihodnosti Stropkova, Mestskú knižnicu a iné…

Počas celého týždňa bol pre účastníkov zabezpečený pitný režim, desiata, obed a olovrant. Absolventi tejto letnej školy sa stali držiteľmi diplomov za účasť v škole.

Týždňový pobyt v letnej škole sa vydaril a naša ZŠ Mlynská v Stropkove bude určite v podobných aktivitách pokračovať aj v budúcnosti.

Tešíme sa zase o rok!!!

ZŠ Mlynská Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter