Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Lesy zlepšujú náš život a chránia našu planétu!

Pri príležitosti konania Piatej ministerskej konferencie o ochrane lesov
v Európe (MCPFE), ktorá sa konala od 5. – 7. novembra 2007 vo Varšave,
bol ministrami európskych krajín zodpovednými za lesníctvo v termíne
20. – 24. októbra 2008 vyhlásený Európsky týždeň lesov.

Tento týždeň by mal prispieť k zviditeľneniu lesov a lesníckeho
sektora, zvýšiť povedomie o dôležitosti lesa pre ochranu životného
prostredia a jeho význame pre ekonomický a sociálny rozvoj spoločnosti
v Európe.
Ministri vyzvali vlády jednotlivých krajín, ministerstvá, autority na
národnej a regionálnej úrovni, ako aj všetkých zainteresovaných, aby
podporili snahy, pripojili sa k výzve a pripravili rôzne podujatia s cieľom
zvýšiť informovanosť verejnosti o význame lesov a lesníckeho sektora
v Európe.
Žiaci zo ZŠ Mlynská sa pripojili k tejto výzve a zapojili sa do rôznych
aktivít zameraných na ochranu lesov. Medzi najzaujímavejšie patrila
prírodovedná vychádzka do lesa, kde sa deti učili poznávať listnaté a
ihličnaté stromy podľa tvaru koruny, kôry, listov a plodov. Na základe
získaných poznatkov priraďovali k sebe konáriky, šišky, listy, plody.
Podľa prítomnosti lišajníkov určovali čistotu ovzdušia. Vyskúšali si
vnímanie lesa vlastnými zmyslami. Hmatom, čuchom, sluchom poznávali rôzne
prírodniny. Práve tieto aktivity boli pre deti najdobrodružnejšie.
Prostredníctvom hier a zážitkov, sa im priblížil svet lesa a vzbudila
zodpovednosť sa všetko živé okolo nás.
Ing. Štafurová V.

obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter