Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Lesu zdar!

Takto sa 14.6.2018 začalo predpoludnie žiakov ZŠ s MŠ Bukovce 80,
ktorým ho spríjemnili žiaci SOŠ lesníckej v Prešove pod taktovkou svojho
vyučujúceho pána učiteľa Ing. Vladimíra Maňkoša. Zazneli hlasné tóny
lesného rohu, na ktorý trúbil jeden zo študentov. Naši žiaci sa dozvedeli
nielen podnetné informácie súvisiace s históriou sokoliarstva, ale mohli
okúsiť aj jej praktickú časť. Jedným zo sokoliarov SOŠ lesnícka je aj
náš bývalý žiak Rastislav Homza, ktorý nám doniesol ukázať svojho
dravca – samicu myšiaka štvorfarebného menom Luna, s ktorou pracuje jeden
rok. Spočiatku mala trému, ale zvládla to na výbornú a z úst našich
žiakov nebolo počuť nič iné ako „wau“. Okrem Luniných krásnych
náletov na rukavicu si mohli žiaci všimnúť komunikáciu medzi sokoliarom a
dravcom, ktorá bola natoľko intenzívna a viditeľná, až nám –
pozorovateľom – naskakovala ako sa hovorí „husia koža“.
Po predstavení sa naši žiaci zahrali na sokoliarov a vyskúšali si držanie
dravého vtáka na rukavici. Druhou časťou programu bola interaktívna
prednáška z oblasti poľovníctva. Jeden zo žiakov SOŠ lesnícka nám
predviedol techniky vábenia a napodobnil niekoľko zvukov zvierat. Táto
prezentácia bola spojená s vtipnými historkami a na všetkých výrazne
zapôsobila. Mladší žiaci boli odmenení pečiatkou v podobe stôp lesnej
zveri a starší sa mohli podeliť o skúsenosti so žiakmi SOŠ lesníckej.
Všetci sme odchádzali o niečo múdrejší a s množstvom zážitkov.
Ďakujeme pánovi Ing. V. Maňkošovi, R. Homzovi a študentom z SOŠ
lesníckej za ochotu prísť a preniesť čaro prírody do budovy našej
školy.
Mgr. K. Vašková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter