Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

<p>Projektové vyučovanie s prvkami zážitkového učenia má už svoje
stále miesto na Gymnáziu v Stropkove. Pri projektovom spôsobe vyučovania
sú žiaci vedení nielen k tvorivosti, ale aj k samostatnosti a
zodpovednosti. Nedávno si to vyskúšali na „vlastnej koži“ aj študenti
kvinty a 1. ročníka pri spracovaní témy Odievanie. Mali na výber štyri
témy: 1. druhy odevov podľa ročných období, 2. oblečenie na rôzne
príležitosti, 3. doplnky, 4. materiály a vzory. Príprava projektu začala
zvládnutím slovnej zásoby. Nasledovalo vyhľadanie informácií a
obrázkového materiálu na internete, spracovanie plagátu. Študenti mohli
pracovať na zvolených témach samostatne alebo v skupinách, kde každý
mohol využiť svoje osobnostné vlastnosti, podľa toho na čo sa viac cíti.
V deň D si priniesli nielen svoje projekty, ale aj mnohé rekvizity a názorne
vysvetľovali spolužiakom, čo je čo, na akú príležitosť sa hodí, ako
skombinovať jednotlivé kusy, vzory a materiály. V skupinách si navzájom
pomáhali s rozmernými plagátmi, či predvádzaním „modelov“.
Predvedené projekty potvrdili, že naši študenti sú tvoriví, že ich
takáto práca baví, a že vedia pracovať s dostupnými informáciami.
Poznatky získané touto netradičnou formou sú trvalé, zažité a ľahko
obnoviteľné.<br>
<strong>PhDr. Tatiana Belovežčíková</strong><br>
<strong>vyučujúca angličtiny</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-02/09-angl-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-02/09-angl-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-02/09-angl-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-02/09-angl-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-02/09-angl-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-02/09-angl-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter