Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Labirskyj hudak

Dňa 19. októbra sa v priestoroch koncertnej sály ZUŠ A. A. Ljubimova
v Medzilaborciach konal druhý ročník speváckej súťaže Labirskyj hudak,
ktorú prišiel slávnostne otvoriť pán primátor Ing. Vladislav Višňovský
spolu s poslancom VÚC Adriánom Kaliňákom. Súťaže sa zúčastnilo
množstvo talentovaných spevákov, ktorých hodnotila odborná porota na čele
s jej predsedníčkou Mgr. Danielou Libezňuk. Speváci našej ZUŠ sa
umiestnili v bronzovom (Júlia Dobranská, Katarína Ličková, Alexandra
Jakubčová), striebornom (Sárka Kočišová) a v zlatom pásme (Marianna
Suváková, Timea Korpoňová) Veľké poďakovanie patrí aj ich pedagógom
pani učiteľke Ľudmile Jakubčovej a Michaele Sušinovej DiS. art ako aj ich
korepetítorovi Danielovi Hicovi st. DiS. art. Všetkých spevákom srdečne
gratulujeme a prajeme veľa speváckych úspechov.
Michaela Sušinová,DiS.art

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter