Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Kuchári súťažili v príprave plnených zemiakových placiek

Minulý štvrtok si v Strednej odbornej škole na Hlavnej 6 zmerali sily
majstri varešiek. Súťaž zručnosti tu usporadúvajú raz ročne, tentokrát
sa do nej zapojilo 12 tretiakov z učebného odboru kuchár. Témy súťaže
vyberajú podľa učebných a tematických plánov majsterky odborného
výcviku. Tohto roku pripravovali mladí kuchári a kuchárky plnenú zemiakovú
placku. „Hodnotíme výber mäsa, postup pri očistení zemiakov,
dávkovanie oleja, pomer jednotlivých surovín. Veľmi sa dbá aj na
bezpečnosť pri práci. Žiaci musia byť oblečení ako kuchári a musia
dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby nedošlo napríklad k popáleniu.
Dôraz sa kladie aj na hygienu pri práci. Ďalej hodnotíme pridávanie
rôznych prísad, dochucovanie, ale aj estetický dojem z jedla a
v neposlednom rade chuť,“
vysvetlila zástupkyňa riaditeľa
SOŠ Hlavná 6 Eva Vandová. Po ochutnávke 12 plnených zemiakových placiek
sa porota zhodla v tom, že najlepšiu pripravil Štefan Otrošina, hneď za
ním sa umiestnil Imrich Čurný, tretiu najlepšiu plnenú placku pripravila
Slavomíra Pavlíková. Prví traja boli odmenení sadou koreničiek, ostatným
účastníkom budú súťaž zručnosti pripomínať keramické hrnčeky.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter