Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Krajské kolo biologickej olympiády

<p>Krajské kolo biologickej olympiády kategórii C (ôsmaci a deviataci) sa
konalo 13. marca 2015 v priestoroch ZŠ Sibírska v Prešove. Svoje
vedomosti a zručnosti si zmeralo 17 súťažiacich v teoreticko-praktickej
časti a 14 súťažiacich v projektovej časti, ktorí si vybojovali postup
z obvodných kôl. Okres Stropkov v rámci Prešovského kraja zviditeľnili
štyria súťažiaci. Našu školu reprezentovala Kristína Vageľová
z 8. ročníka, ktorá v teoreticko-praktickej časti len s malou stratou
bodov zaostala za medailovým umiestnením a ako úspešná riešiteľka
obsadila pekné 5. miesto. Seba a svoju školu úspešne reprezentovala
v obvodnom kole biologickej olympiády, fyzikálnej olympiády a
v pytagoriáde, kde obsadila všetky 1. miesta. Tešíme sa a gratulujeme!<br
/>
<strong>PaedDr. Anna Komišáková, ZŠ s MŠ Havaj</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-bio-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-04/15-bio-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter