Konto Orange podporilo už tretí projekt Gymnázia v Stropkove

Už piaty rok Konto Orange, n.f. vyhlásilo grantový program „Školy pre
budúcnosť“, ktorého cieľom nie je zmena obsahu učiva, ale spôsobu jeho
výučby.

V tomto šk. roku bolo predložených 464 projektov z celého Slovenska.
Na získanie podpory bolo odporúčaných 82 projektov, ktoré Správna rada
Konta Orange schválila a rozdelila tak 2 milióny korún.
Hlavnou myšlienkou projektu „Afrika našimi očami“, ktorý je určený pre
žiakov sekundy a ktorého mentorom je Mgr. V. Senajová, je vytvorenie
obrázkovej mapy Afriky, na ktorej budú zaznamenané informácie o polohe,
povrchu, podnebí, vodstve, rastlinstve, živočíšstve, obyvateľstve a
jednotlivých štátoch tohto kontinentu vo forme obrázkov.
Súčasťou projektu je aj vyhlásenie súťaže, do ktorej sa môžu
zapojiť žiaci šiestych ročníkov základných škôl v okrese Stropkov. Ich
hlavnou úlohou je vytvoriť mapu Afriky použitím rôznych výtvarných
techník. Najkrajšie výtvarné práce budú ocenené počas záverečnej
prezentácie projektu.