Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Koncert ZUŠ s posolstvom „Umenie bolo, je a bude dôležitou hodnotou ľudstva“

Po sérii triednych koncertov a komornom Vianočnom koncerte sa žiaci
hudobného, tanečného, literárno-dramatického odboru ZUŠ F. Veselého,
v spolupráci s výtvarným odborom predstavili širokému publiku na
slávnostnom Verejnom koncerte, ktorý sa konal v priestoroch divadelnej sály
MsÚ v Stropkove v piatok 6. 2. 2009 so začiatkom o 16.30 hod.

Diváci, ktorí si v spomínaný deň našli čas aby svojou účasťou
podporili snaženie pedagógov a žiakov ZUŠ boli svedkami pestrého programu.
Počas celého koncertu sa účinkujúci snažili naplniť krédo koncertu, že
umenie bolo, je a bude dôležitou hodnotou ľudstva, ktoré významnou mierou
obohacuje život každého z nás. Svojimi vystúpeniami sa zároveň snažili
naplniť skutočnosť, že umenie obohacuje nielen príjemcu, ale aj tvorcu, či
interpreta. Svoje umenie predvádzali žiaci: klavírneho oddelenia (D.
Dvorčáková, E. Stašková), z triedy pani učiteľky D. Staškovej, žiaci
speváckeho oddelenia (P. Bučková, komorný spevácky zbor) z triedy D.
Šurinovej, dychového oddelenia (K. M. Vasilíková, P. Vysokajová, I.
Goffová) z triedy Mgr. Z. Draveckej – Mikulovej, akordeónového oddelenia
pod vedením Mgr. L. Bangovej, žiaci Detského speváckeho zboru Maľovaný
svet pod vedením Ľ. Jakubčovej.
Prevažnú časť programu tvorili vystúpenia súborov, ktoré pôsobia na ZUŠ
F. Veselého. Tanečné oddelenie vedené Bc. M. Vaňugom pripravilo
6 vystúpení. Mladí tanečníci nabíjali program koncertu správnou
energiou, ktorá sa prenášala z javiska do hľadiska a v neposlednej miere
bola impulzom pre častý potlesk divákov. Výrazným spestrením koncertu bolo
vystúpenie žiakov LDO, ktorý vedie Mgr. H. Vargová. Mladí divadelníci
predviedli časť svojej tvorby z oblasti pohybového umenia, pantomímy a
umeleckého prednesu, ktoré sa takisto stretlo s priaznivým ohlasom publika.
Koniec úspešného verejného koncertu ako vždy patril Detskej ľudovej hudbe
pod vedením B. Hangonyiho a ľudovému „Fľaškovému“ tancu žiakov
4. ročníka tanečného oddelenia.
Pevne veríme, že kvalitné vystúpenia našich žiakov vytvárajúce
priaznivú atmosféru v hľadisku budú podnetom pre širokú verejnosť aby si
hľadali cestu k umeniu.
-zuš-

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter