Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Koncert žiakov z poľského mesta Ropczyce v ZUŠ F. Veselého v Stropkove

Základnú umeleckú školu Františka Veselého v Stropkove v utorok,
14. marca navštívili žiaci zo Szkoly muzycznej I stopnia v Ropczyciach.
Pri tejto príležitosti sa v Základnej umeleckej škole F. Veselého konal
koncert, v ktorom vystúpili žiaci z obidvoch škôl. V úvode riaditeľka
ZUŠ F. Veselého v Stropkove Miroslava Prusáková srdečne privítala hostí
a riaditeľa Szkoly muzycznej Ropczyce pána Janusza Wojnarovského.
V príhovore spomenula, že túto cezhraničnú spoluprácu po dlhšej
prestávke nadviazali školy v roku 2016. V koncerte zazneli diela nielen
vážnej, ale aj populárnej hudby. Koncert obohatil aj školský orchester ZUŠ
F. Veselého v Stropkove pod vedením p. uč. Daniela Hica Dis.art. Na záver
riaditeľka školy poďakovala všetkým za krásny umelecký zážitok a Szkole
muzycznej I stopnia Ropczyce venovala darček od žiakov výtvarného
odboru.
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, ktorí svojou chuťou muzicírovať nám
spríjemnili marcové popoludnie a zanechali v nás vynikajúci umelecký
zážitok.
Žiaci ZUŠ F. Veselého v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter