Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom

<p>Podujatie Európsky deň jazykov sa teší veľkej obľube u študentov
Gymnázia v Stropkove. V tomto roku sa podujatie konalo v dvoch blokoch.
Moderátormi boli študenti Katka Horňáková a Mišo Sivák z 3.A. V úvode
porozprávali divákom o potrebe štúdia a ovládania cudzích jazykov, ako aj
o histórii tradície Európskeho dňa jazykov, ktorý sa koná po celej
Európe už od roku 2001.</p>

<p>V prvom bloku si zúčastnené triedy zmerali sily vo svojich vedomostiach
o jazykoch všeobecne a zároveň preukázali cit pre jazyky, ktoré sa bežne
nepoužívajú. Nechýbala ani súťaž o najdlhší, najkrajší a najširší
jazyk a dozvedeli sa, ktorý je „vhodný“ na štúdium ktorého jazyka.
Zlatým klincom bola úloha, v ktorej mali vymyslieť vlastný text na refrén
piesne Yellow Submarine od Beatles. Text mal byť v šarišskom alebo
rusínskom nárečí. Vtipné texty ocenili všetci zúčastnení búrlivým
potleskom.<br>
V druhom bloku programu Európskeho dňa jazykov sme nadviazali na tradíciu
z minulého roka – a síce vlastné spracovanie tém s prvkami
dramatizácie. Teraz si študenti mohli vybrať z anglicky alebo nemecky
hovoriacich krajín.<br>
Študenti 1.B v poučnej prezentácii predstavili nemecky hovoriace krajiny:
Spolkovú republiku Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko. Na názorných
papierových modeloch ukázali najvýznamnejšie pamiatky v týchto
krajinách.<br>
Po nich nastúpili študenti sexty s prezentáciou o Austrálii.
Moderátori – „rodení Austrálčania predstavili svoju krajinu turistom,
cestujúcim po tejto ostrovnej krajine, vrátane typických zvierat a ukážok
austrálskej kuchyne. Vyvrcholením bol tradičný tanec domorodých
obyvateľov – aborigénov.<br>
Študenti z 2.A stvárnili vo svojej prezentácii Írsko. Predviedli
tradičnú írsku hudbu, tance, najvýznamnejší sviatok -St
Patrick‘s Day, írske symboly a šport rugby.<br>
V závere sa vystúpili študenti 3.A a zaviedli nás do Anglicka. Hneď na
úvod sme videli kráľovnú s čestnou strážou Jej Veličenstva. Nechýbala
balkónová scéna Rómea a Júlie, promócie študentov z Oxfordu, futbalisti
z Manchestra United, či koncert Beatles. Skupine sa najviac potešil početný
fun-klub dievčat z 1.A.<br>
V závere komisia v zložení Ing. Cichý, riaditeľ školy, PhDr. Tatiana
Belovežčíková, učiteľka angličtiny a Mgr. Róbert Hecko, učiteľ
nemčiny vyhodnotila výsledky vo vedomostnej súťaži a tri najlepšie triedy
získali diplomy a triedne plagáty, a to 1.miesto: 2.A, 2. miesto: 1.B,
3. miesto: 3.A. Kolektívom piatich tried (1.A, 1.B, sexta, 2.A a 3.A) , boli
udelené certifikáty za aktívnu účasť na tohtoročnom Dni jazykov a
pochutili si na sladkých odmenách – tortách.<br>
Verím, že takáto forma neformálneho učenia má svoje miesto pri
vzdelávaní, o čom svedčí to, že študenti sa bavili a uvoľnená myseľ
prijíma informácie a podnety oveľa intenzívnejšie, a učenie je
efektívnejšie.<br>
<strong>PhDr. Tatiana Belovežčíková, vedúca predmetovej komisie cudzích
jazykov</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/cinnost-skol/2015-10/43-gymnazium-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter